Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

Evropské malířství 17. a 18.století

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 14.01. - 28.02.2009

Stejně jako v loňském roce výstavní prostory Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory přivítaly část sbírkových fondů ostravské galerie. Tentokrát je to velmi cenná část sbírkového fondu který je výsledkem speciální badatelské a sbírkotvorné činnosti, věnující se evropské malbě 17. a 18.století a jejím vývojovým školám, italské a západoevropské, tj. nizozemské, holandské a flámské s ojedinělými díly fancouzskými. Celkem třicet pozoruhodných pláten toho nejlepšího výběru z děl italských malířů – např. benátčana MarcaBella, nebo Domenica Fettiho(1589-1623), Viviana Codazziho (1604-1670), mistrů nizozemských - Hendrika van Baalena (1575-1632), Davida Tenierse ml. (1620-1690), Jana Asselijna (1610-1690), malířů středoevropských pak Bartolomea Sprangera (1546-1611), Johana Heinricha Roose (1631-1685), Jeana Pierra Bredaela (1683-1753), Martina von Maytense (1695-1770) a mnohých dalších, poskytuje důstojnou sestavu a zprostředkovává imformace o kontextu škol, autorů, tendencí i formálně obsahových východisek v 17. a 18.století.

"Kolekce evropského umění tvoří významnou část sbírek, které Galerie výtvarného umění v Ostravě spravuje. Vedle zásadních celků českého umění 19. a 20. století nabízí zajímavý pohled na umění, které počíná kolem roku 1500 a končí po polovině minulého století. Kolekci dominuje umění italského baroka, mladší období je zastoupeno dílčími celky se zaměřením na oblast rakouského a ruského umění a tvorbu španělských umělců pařížské školy. Počátky ostravské sbírky jsou neodmyslitelně spojeny se soukromým sběratelstvím, které se stalo stěžejním zdrojem kolekce dodnes. Vznik Domu umění (1926) byl spjat s potřebou prezentace umění ze soukromých sbírek. Po 2. světové válce byl spolek spravující Dům umění zakázán a místo něj byla zřízena Krajská galerie. Hlavní sbírkový rozvoj přichází v polovině 60. let 20. století, kdy se sbírkový fond rozšiřuje o oblast evropského umění, zejména starého. Při vzniku kolekce se nebylo možno opřít o sběratelské konvoluty šlechty, církve, případně o významné donátorské celky, jak tomu bylo u tradičněji založených institucí. Vycházelo se naopak z pečlivé badatelské práce v terénu u soukromých sběratelů, kteří stále schraňovali významná a zajímavá díla evropských mistrů. Koncepce sbírky evropského malířství je pevně stanovena. Základní skupinu tvoří příklady centrálních vývojových škol 16. – 18. století. Přirozeným těžištěm se stávají práce italské a západoevropské (nizozemské, holandské a flámské) s ojedinělými díly francouzskými a anglickými. Významně je doplňuje středoevropský (německý a rakouský) okruh s doteky českého umění. Jeden z nejzajímavějších příkladů je obraz M. Bella Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem, který spadá mezi díla, jenž byla ovlivněna zakladatelem tradice benátské malby G. Bellinim. Za zmínku stojí tvorba manýristických malířů činných na dvoře Rudolfa II. (H. von Aachen, B. Spranger). V neposlední řadě také reprezentativní ukázky italské barokní malby slavných autorů, jako byl např. D. Fetti, G. B. Caracciolo či F. Cozza. Významné postavení flámsko-holandského okruhu v období baroka představují díla autorů, kteří se specializovali na jednotlivé žánry (A. H. v. Beyeren, J. Asselijn, D. Teniers ml.). Ostravský soubor starého umění je jedním z významných celků, který kvalitně vypovídá o své hodnotě a značně převyšuje expoziční možnosti instituce. Galerie výtvarného umění v Ostravě si je vědoma závazku, který plyne z tohoto sbírkového bohatství. Postupným restaurováním se snaží obnovovat a přibližovat krásu děl starých mistrů. Období 19. století je významněji zastoupeno zejména tvorbou autorů, kteří přináleží do středoevropského okruhu. Závěr 18. století představují komorní obrazy starozákonní symboliky F. I. Leichera a rokokové krajiny Ch.H.Branda. Reprezentativní podobizna vojevůdce M. von Meytense ml. otevírá celou řadu portrétů (L. Kupelwieser, F. Amerling a další), jenž se staly jedním ze základních témat malby 19. století."

ASSELIJN Jan, Krajina s ruinou antického chrámu, 1640-1650, ol.,pl., 68x93cm

Jiří Jůza, ředitel Galerie výrtvarného umění v Ostravě

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO