Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

VOJTĚCH PREISSIG (1873-1944)
volná a užitá grafika

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 17.04. - 20.05.2008

Modráček, 1900U zrodu umělecké osobnosti Vojtěcha Preissiga stály evidentně vlivy, které otřásaly výtvarným umění na přelomu století. A to zejména pohlcenost jedinečností stylu nazývaného u nás secesí, ve Franci l‘Art Nouveau v Německu Jugendstilem. Tento vlastně poslední ucelený umělecký směr přináší v polovině 90.let 19.století z Vídně do Prahy talentovaný architekt a geniální eklektik Bedřich Ohmann (1858 – 1927), který v letech 1889-1898 vyučoval dekorativní architektuře na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Jedním z jeho žáků byl v letech 1892-1897 i Vojtěch Preissig.

 

Vojtěch Preissig se narodil 31.července 1873 ve Světci u Teplic. Když se rodiče přestěhovali roku 1884 do Prahy studuje jako chlapec na reálném gymnáziu v Ječné ulici. Na uměleckoprůmyslové škole navštěvuje nejdříve kurs učitelského kreslení a až poté se rozhodl vstoupit do ateliéru dekorativní architektury. Na popud Luďka Marolda s kterým se seznámil roku 1897, se po ukončení studia Preissig vydal přes Vídeň a Mnichov do Paříže. Zde krátce spolupracoval s Alfonsem Muchou na jeho návrzích a zároveň studoval grafické techniky v soukromých ateliérech. 1903 se vrátil do Prahy, pracuje v České slévárně písma a ilustruje Karafiátovy Broučky. Roku 1905 otevřel v Praze na Vinohradech vlastní grafický ateliér, který svou koncepcí předčil v mnohém jiné evropské pokusy toho druhu. V roce 1906 vydává pro New York svůj neznámější grafický cyklus Coloured Etchings. Jednotlivé listy tohoto cyklu jako Modráček, Sedm havranů, Dívka v rododendronech, Pastýř, Strom v květu nebo Stromy v bouři, aj. jsou poplatné secesnímu názoru a prodchnuty melancholickou touhou, symbolismem a pohádkovou sentimentalitou, představují ale bezpochyby do dnešních dnů jeden z vrcholů Preissigovy volné grafické tvorby. Preissigovy předchozí pařížská studia v grafické akademii Emila Delauna (lept, měditisk) a vlastní praxe ho přivedly v roce 1908 k práci na vydání vlastní knihy Barevný lept a barevná rytina. Tato kniha byla skutečně nakonec vydána Státní tiskárnou v Praze roku 1909 a jako na svou dobu jedinečná grafická příručka byla vydána ještě téhož roku i v německé verzi nakladatelem Karlem Hiersemannem v Lipsku. Preissig toho roku ještě ilustruje Bezručovy Slezské písně a zdálo by se, že ateliér i autor má budoucnost. Neúspěch se dostavuje poté co z cest po Sedm havranů, 1903 Slovácku vytvořený stejnojmenný cyklus vydaný u Topiče zůstává bez většího ohlasu. Finanční problémy se nahromadí a vlastní podnikání končí Preissigovým exekučním vystěhováním z vinohradského ateliéru. Tuto situaci řeší Preissigův odjezd v roce 1910 do USA. Ve Spojených státech pracuje jako reklamní grafik, věnuje se zcela speciálním způsobem typografii, knižní úpravě a velmi úspěšně tvorbě nových originálních grafických fontů, které jsou na takové úrovni, že jsou dnes u mezinárodní typografické corporace ITC (International Typeface Corporation), řazeny mezi nejkvalitnější. Svoji “Preissigovu” antikvu používá pochopitelně i na řadě návrhů knižní grafiky, které se věnuje i v době jiné své významné činnosti v Americe, a tou je dráha uměleckého pedagoga. Nejprve působil v New Yorku v letech 1912-1916, kde učí na Art Students League (1914-1916) a na kolumbijské univerzitě (1914-1916). Pak od roku 1916 v Bostonu, kde získal pozici ředitele School of Printing and Graphic Arts Wentworthova institutu a setrval v ní plných deset let.

Kromě významných výsledků, jichž dosahuje v typografii, znamená pobyt ve Spojených státech pro Preissiga i počátky formulování fundamentálního umění (Art Fundamental, 1915) a práce na abstraktních kolážích. Vytvářel abstraktní kompozice, které předjímají svou dobu a blíží se pozdějšímu op-artu spíše než soudobé tehdejší geometrické abstrakci v intencích počátků moderního umění. Leták propagující uměleckou školu Wentworth institutu v Bostonu, 1916 - 1926 Experimentuje s asamblážemi - kolážemi z běžných předmětů, otiskuje různé materiály a věnuje se experimentální grafice. Je pozoruhodné jakou cestou od secesních forem a obsahů - realistických a snových, se dostává nakonec k jiné fázi své tvorby, precizující se přes užité umění grafické až k volným formám abstraktního moderního umění ve dvacátých a třicátých letech.

Nebylo by úplné pro postižení Preissigova díla nezmínit jeho aktivní vlasteneckou činnost pro domácí protirakousko-uherský odboj během 1.světové války i druhý odboj během německé okupace Československé republiky po roce 1938. Množství propagačních letáků, náborových plakátů do čs.legií nebo náborových pohlednic, které Preissig vytvářel s obrovským nasazením a pečlivostí a snažil se tak osobním přínosem podílet na službě vlasti, svědčí o jeho morálních kvalitách, které ho nakonec během druhé světové války přivedly do nacistického koncentračního tábora. Vojtěch Preissig 11.června 1944 jako jedenasedmdesátiletý umírá v Dachau, jako stovky a tisíce jiných českých vlastenců.

Když v roce 2004 Národní galerie v Praze uspořádala soubornou výstavu tohoto umělce, byl to jen malý příspěvek k tomu, aby veřejnost u nás poznala význam jeho osobnosti. Výstava v Galerii Felixe Jeneweina v Kutné Hoře je vedena snahou zprostředkovat skromnější ale snad důstojnou prezentací Preissigovo dílo po několika letech i mimo pražské kulturní centrum a výstavní program GFJ tak zároveň strukturovat zařazováním výstav nejvýznamnějších postav českého výtvarného umění minulosti a právě takovým umělcem Vojtěch Preissig bezesporu je.

 Dívka toužící, 1906  Chalupy se skupinou vysokých stromů, (1936)  Otisk textilie (1932-1934)

Pro tu naši republiku vytrváme až do konce (New York), (1914-1918)

VOJTĚCH PREISSIG

Seznam vystavených prací

1) Do světa !, 1892

ilustrace

lavírovaná kresba tuší

Památník národního písemnictví v Praze

2) Žena ve francouzském selském šatě odpočívající

na posečené louce a čtoucí si v knize, (1899-1900)

xylografický dřevoryt

Památník národního písemnictví v Praze

3) Dívka toužící, 1906

Coloured Etchings - I. Girl's Longing

barevný lept

Soukromá sbírka

4) Modráček, 1900

Coloured Etchings - XIV. Blue-Bird

barevný lept

Soukromá sbírka

5) Sedm havranů, 1903

Coloured Etchings - XIII. The Seven Ravens

barevný lept

Soukromá sbírka

6) Strom v květu (zkušební tisk), 1905

Coloured Etchings - XX. Tree in Bloom

barevný lept a akvatinta

Východočeská galerie v Pardubicích

7) Dívka v rododendronech, (1900-1906)

Coloured Etchings - VIII. Girl in Rhododendrons

barevný lept

Východočeská galerie v Pardubicích

8) Ležící ženský akt. Jaro, 1900

Coloured Etchings - V. Spring

barevný lept

Památník národního písemnictví v Praze

9) Zámek na skále, (1900-1906)

Coloured Etchings - XI. The Castle on the Rock

barevný lept

Památník národního písemnictví v Praze

10) Duby v soumraku, 1900-1906

Coloured Etchings - II. Oaks in the Twilight

barevný lept

Památník národního písemnictví v Praze

11) Před bouří, 1906

Coloured Etchings - IX. Before the Storm

barevný lept

Památník národního písemnictví v Praze

12) Chalupa s mraky, (1906-1909)

barevný lept

Památník národního písemnictví v Praze

13) Státní svátek, 1918

barevný dřevoryt

Památník národního písemnictví v Praze

14) Slovácký jezdec, 1916
(definitiva a dva zkušební tisky)

barevná litografie

Východočeská galerie v Pardubicích

15) Czechoslovaks! Join Our Free Colors! (New York), (1914-1918)

náborový plakát

barevná litografie

Památník národního písemnictví v Praze

16) Kdo jste boží bojovníci Čs.armáda ve Francii

(New York), (1914-1918)

náborový plakát

barevná litografie

Památník národního písemnictví v Praze

17) Pro tu naši republiku vytrváme až do konce (New York), (1914-1918)

náborový plakát

barevná litografie

Památník národního písemnictví v Praze

18) Strom v květu. Jaro, (1900-1906)

lept s akvatintou

Památník národního písemnictví v Praze

19) Vesnice, (1906-1909)

barevný dřevoryt

Východočeská galerie v Pardubicích

20) Blahopřání Wentworth institutu, 1916 - 1926

barevný tisk

Soukromá sbírka

 

21) Leták Ten Good Reasons, (1920-1930)

tisk, dvoubarevný ornament (zelená, šedomodrá)

Památník národního písemnictví v Praze

 

22) Propagační pohlednice

tiskového centra 1. čsl. Zahraničního odboje v Bostonu, 1917

barevný tisk

Památník národního písemnictví v Praze

23) Letáky propagující uměleckou školu

Wentworth institutu v Bostonu, 1916 - 1926

barevný tisk z linolea

Soukromá sbírka

24) Aucassin and Nicolette, 1930

ukázka typografie Vojtěcha Preissiga

překlad Andrew Lang Limited Editions Club

Soukromá sbírka

25) Pozvánka na výstavu knižních úprav a ilustrací Vojtěcha Preissiga, 1930

dvoubarevný tisk

Památník národního písemnictví v Praze

26) Leták výstavního ředitelství

Wentworth institutu v Bostonu, 1916 - 1926

barevný tisk z linolea

Soukromá sbírka

27) Leták Československé přátelské návštěvy v Americe.

New England Programme, 1923

barevný tisk z linolea

Soukromá sbírka

28) Boston. Trinity Church, (1916-1926)

barevná akvatinta

Památník národního písemnictví v Praze

29) Krajina se stromy, (1905-1908)

barevný lept

Východočeská galerie v Pardubicích

30) Stromy, (1905)

barevný lept

Východočeská galerie v Pardubicích

31) Hradčany, 1916
barevná litografie

Východočeská galerie v Pardubicích

32) Venkovský dvorek, cyklus Slovácko (1909)

barevná akvatinta

Památník národního písemnictví v Praze

33) Okraj listnatého lesa, (1936)

čárový lept

Památník národního písemnictví v Praze

34) Chalupy se skupinou vysokých stromů, (1936)

čárový lept

Památník národního písemnictví v Praze

35) Zimní krajina s chalupami a skupinou vysokých stromů, nedat.

litografie

Památník národního písemnictví v Praze

36) Barevný lept a barevná rytina (V. Preissig), 1909

Zkušební tisky stránek a lepty z knihy Vojtěcha Preissiga

barevný lept s měkkým krytem

Památník národního písemnictví v Praze

37) Broučci. Pro malé i velké děti (J. Karafiát), 1901-1903

knižní grafika

záhlaví kapitoly (Plačící beruška), kresba tuší a perem

titulní list, ilustrace, tisk

Památník národního písemnictví v Praze

38) Broučci. Pro malé i velké děti (J. Karafiát), 1901

záhlaví kapitol - broučkova maminka, brouček s maminkou

kresba tuší a perem

Památník národního písemnictví v Praze

39) Broučci. Pro malé i velké děti (J. Karafiát), 1901

záhlaví kapitol - beruška s broučkem, broučci před prvním vzlétnutím

kresba tuší a perem

Památník národního písemnictví v Praze

40) Broučci. Pro malé i velké děti (J. Karafiát), 1901

záhlaví kapitol - obouvající se brouček, spící brouček

kresba tuší a perem

Památník národního písemnictví v Praze

41) Materiálová grafika s třemi skvrnami (1932-1934)

tisk ze smirkového papíru

Památník národního písemnictví v Praze

42) Otisk textilie. Experimentální grafika (1932-1934)

tisk černou barvou

Památník národního písemnictví v Praze

43) Otisk textilie (1932-1934)

tisk černou barvou, modrá barva

Památník národního písemnictví v Praze

44) Broučci. Pro malé i velké děti (J. Karafiát), 1904

ilustrace

perokresba, tuš

Památník národního písemnictví v Praze

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO