Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

Kde domov můj / výběr z české malby 19.století

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 16.01. - 25.02.2008

NAVRÁTIL Josef Matěj: Horská krajina u Vyššího Brodu, 1830, olej, dřevo, 30x42 cmVýstava je koncipována rámcově jako připomenutí 200.výročí narození osobnosti českého národního obrození Josefa Kajetána Tyla (4.2.1808 Kutná Hora - 11.7.1856 Plzeň), kutnohorského rodáka. Tyl jako autor jednoho z nejvýznamnějších symbolů české státnosti - hymny naší republiky, jejíž slova složil v Kutné Hoře, si zasluhuje naší trvalé pozornost. Jak jinak by mohla přispět galerie kutnohorská než výstavou, která by zohledňovala ony národovecké noty, které se linuly 19.stoletím ne jen v hudbě, divadle, dílech literárních, ale které hrály i na plátnech českých malířů.

MÁNESOVÁ Amálie: Zámek Hrubá skála, 1859-63, olej, překližka,58,5x44cmPřesto, že je 19.století vnímáno zjednodušeně často jako století krajinomalby a bylo by jistě vhodným doprovodem sestavit výstavu tak, aby byla důstojným vizuálním protějškem slov české hymny, tj. pohledy z našich luhů a hájů, není možné při pohledu na tuto dobu opominout ani jiné okruhy tehdejší malby. Náboženská historie, portrét, vlastenecko-historická malba, i zmíněné krajinářství byly naplňovány předními malíři, dnes klasiky českého výtvarného umění a dle toho vypadá i výčet jmen, jejichž některá díla na výstavě k Tylovu narození veřejnost nabízíme ke shlédnutí.

TKADLÍK František: Odpočinek na útěku do Egypta, 1821, olej, plátno, 50x63cmAntonín Machek (1775-1844) talentovaný malíř portrétista, Antonín Mánes (1784-1843), ředitel krajinářské školy Akademie výtvarných umění a zakladatel české krajinářské školy 19. st., otec Josefa, Quida a Amálie Mánesových, František Tkadlík (1786-1840) představují generaci, která počátkem 19.století novodobé národní umění zakládala. Krajinář Josef Matěj Navrátil (1798-1865), jeden z výrazných představitelů krajinářství romantismu označovaný též za předchůdce impresionismu a zejména pozdější Josef Mánes (1820-1871) jeden z nejokázalejších příkladů české malířské tradice, jako vzor malby již ryze české, hrdě se hlásící ke svému původu, ovlivňoval mnoho dalších generací českých malířů. Josef Mánes byl prvním českým malířem 19. st., který vytvořil dílo svým obsahem a povahou ryze národní, zakladatelem a klasikem českého novodobého umění. Pro výtvarné umění byl tím, čím byla Božena Němcová pro literaturu a Bedřich Smetana pro českou hudbu. NAVRÁTIL Josef Matěj: Horská krajina u Vyššího Brodu, 1830, olej, dřevo, 30x42 cmKarel Purkyně (1834-1868) průkopník realistických tendencí v naší malbě poloviny 19.století, pak Jaroslav Čermák (1830-1878), jehož dílem se nesou ideje slovanské vzájemnosti, v souvislosti s jeho expozicí v balkánském prostředí, stejně tak jako tomu bylo v jiných oblastech nově se formující české kultury s jinými souvztažnostmi s prostředím polským nebo ruským. Mohli bychom pokračovat jmény dalšími generace národního divadla, která dospěla již k samotným nejokázalejším národoveckým vrcholům umění století devatenáctého - Julis Mařák (1832-1899), následovník Antonína Mánesa na pražské akademii, duchovní a umělecký otec generace mařákovců. Václav Brožík (1851-1901), Mikuláš Aleš (1852-1913). Nebylo však úmyslem této výstavy sestavit kompletní průřez malbou 19.století. Je chápána pouze jako doklad doby, která byla tím, co zformovalo novodobý stát tehdy ještě Čechů a Slováků a toho, co se vařilo v kulturním kotli českého prostředí a co dalo vzniknout ve svých počátcích i osobnostem typu Josefa Kajetána Tyla.

PURKYNĚ Karel: Podobizna sestry p. Vorlíčkové, 1860, olej, plátno, 55,2x45cm MAŘÁK Julius: Tragedie lesa,  1870, olej, plátno, 165x134cm

Seznam vystavených exponátů:

Antonín MACHEK (1775-1844)

Portrét důstojníka, (1835)

Podobizna strahovského opata Zeidlera, (1835)

Podobizna dr.Josefa Otto Wirtha, 1840

Antonín MÁNES  (1784-1843)

Potok v lese (1835)

Krajina s rybníkem a loďkou (1838)

František TKADLÍK (1786-1840)

Odpočinek na útěku do Egypta, 1821

Václav MÁNES (1793-1858)

Ugolino ve vězení, (1835)

Portrét chlapce s míčem (Veleslav Gottfried), 1838

Josef Matěj Navrátil (1798-1865)

Horská krajina u Vyššího Brodu, (1830)

Amálie Mánesová (1817-1883)

Zámek Hrubá skála (1859-63)

Josef MÁNES (1820-1871)

Poutník, (1840)

Bedřich Havránek (1821-1899)

Lesní interiér s tůní (Bukový les - III. varianta), 1856

Jaroslav Čermák (1830-1878)

Studie k Raněnému Černohorci, (1873)

Julius Mařák (1832-1899)

Sběračky klestí v lese, (1860)

Krajina s venkovankou, (1865)

Tragedie lesa, 1870

Karel PURKYNĚ (1834-1868)

Podobizna sestry p. Vorlíčkové (1860)

Hugo Ullík (1838-1881)

Žebrák a Točník, 1868 / Hrad Orlík (1880)

Karlštejn, (1870)

Václav BROŽÍK (1851-1901)

J. A. Komenský se loučí s Karlem Starším ze Žerotína, 1873

Studie Mistra Jana Husa k obrazu M.J.Hus před koncilem, (1883)

Polyxena z Lobkovic chrání ve svém domě před pronásledováním královské místodržící Slavatu a Martinice, (1892)

Válečná porada, (1895)Mikuláš ALEŠ (1852-1913)

Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou, 1894

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO