Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

Jan Honsa (1876-1937)
obrazy, výběr z malířského díla

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 12.04. - 08.06.2007

Výstava se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a Středočeského kraje.

Partie u Okoře, (1896) Jan Honsa, malíř krajinář, grafik, kreslíř, se narodil se 8.srpna 1876 v Tisové u Vysokého Mýta. 1881 se Honsovi, součást starého rodu rolníků, přestěhovali do Běstovic. Po ukončení měšťanské školy pracoval s otcem a starším bratrem v hospodářství. Jan Honsa studoval 1893-1900 na pražské malířské akademii, kde navštěvoval krajinářskou speciálku prof. Julia Mařáka. Jeho spolužáky ZDE byli František Kaván, Antonín Slavíček, Alois Kalvoda, Jaroslav Panuška a Otakar Lebeda. Jeho dílo bylo již od svých počátků natolik autentické, že se na první pohled vyčleňovalo z “vizuální uniformity” mařákovy školy. mezi Nejvýraznější patří autorova díla z přelomu století, kdy od realismu přechází Honsa k secesním stylizovaným vyobrazením krajiny. 1903 podnikl Honsa dvouměsíční cestu do Francie (Paříž, Normandie). zážitek z “francouzské” cesty se u něj ihned projevil vstupem dalšího výrazného prvku do charakteristiky jeho díla - impresionismem. 1911 obdržel stipendium ČAVU v Praze k cestě do Německa (Drážďany, Berlín, Mnichov), Francie (Paříž), Holandska (Amsterdam, Haarlem, Zaandwort, Haag) a Belgie. Honsa působil v Praze, ale nejtrvaleji v Běstovicích u Chocně, kde žili jeho rodiče. Zde též 1913 zakoupil statek (č.p.23). Od 1899 byl členem S.V.U. Mánes a Union Internationale des Beaux-Arts et Lettres v Paříži a dopisujícím členem vídeňského spolu Künstlerbund Hagen. Vystavoval pravidelně od r. 1900, zejména v pražském Mánesu, v mnoha východočeských galeriích (v Litomyšli poprvé roku 1910), ale i v Berlíně (1904), na světové výstavě v Saint Louis (1904, bronzová medaile), v Benátkách (1907), za svého života naposledy v Hradci Králové roku 1934.

O Honsovi bylo řečeno, že je “jediný skutečný venkovan Mařákovy školy”. Jeho malířská tvorba byla založena na trvalém a hlubokém kontaktu s přírodou, kterou jako rolník a hospodář vnímal pragmaticky, nikoliv romanticky a salonně, jak tomu bylo u jiných jeho současníků. V životě Jana Honsy se střídala období šťastná, spojená s hledáním nových postupů, která prohlubovala Honsovo samotářství až k depresím. Chuť do života mu vždy dodávala práce, ať už přestavba požárem zničeného domu v Běstovicích, nebo poslední malířská etapa v okolí Poličky po tragické smrti manželky. Jan Honsa zemřel 9.září 1937 v Poličce.

Brána pivovaru v Kutné Hoře, (1908-1909)Z pohledu kutnohorské galerie Je jistě zajímavé vědět, že Honsa působil od 16.listopadu 1908 do 9.července 1909 (konec škol.roku) jako učitel kreslení na Královské české zemské škole řemeslnické v Kutné Hoře. Známe i jeho tehdejší kutnohorskou adresu - Poděbradova ulice č.p.286. více informací než tyto a o několika málo dílech, která zde vytvořil nemáme. Jan Honsa je významnou osobností české krajinomalby přelomu století a první třetiny století dvacátého, jehož dílo zasluhuje trvalé pozornosti.

Kurátorem výstavy Jana Honsy v Galerii Felixe Jeneweina města Kutné Hory je Pavel Chalupa, ředitel městské Galerie ve Vysokém Mýtě. Vystavený soubor obsahuje celkem 51 expozičních položek z let 1895-1932, polovina položek z něj byla doplněna gescí GFJ. Po ukončení výstavy kutnohorské se kurátorský základ výstavy přesunuje k její repríze do Litomyšle (16.6.-16.7.2007) a na podzim do Vysokého Mýta (4.9.-15.10.2007). Pro zajímavost uvádíme, že současně bude zahájena na Zámku v Rychnově nad Kněžnou výstava Honsových děl z jeho ranného období. Souborná výstava kutnohorská je tedy, jak věříme, důstojnou premiérou k e všem těmto výstavám i k chystané velké retrospektivní prezentaci díla Jana Honsy v Praze v roce 2009 nebo 2010.

Exponáty zapůjčili:

Východočeská galerie v Pardubicích
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Městská galerie Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Orlické muzeum v Chocni
Městské muzeum a galerie v Poličce
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Galerie Kroupa Litomyšl
Galerie Goltzova tvrz Golčův Jeníkov
soukromé sbírky.

  Umírání, 1899  Stráň ve větru, (1899-1901)  Velká louka, (1901-1903)

Moře v Normandii. Večer, (1903)  Podzim u Dobříkova, 1916  Řetová, (1917-1920)

 

Seznam vystavených obrazů Jana Honsy

1) Partie u Okoře, (1896)
olej, plátno, 64,2x49cm, sign., nedat., inv. č. O 1014
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

2) Na jaře, (1896-1898)
olej, lepenka, 23x32cm, sign., nedat., inv. č. O-2367
Východočeská galerie v Pardubicích

3) Louka se stromy, 1897
olej, lepenka, 21x31cm, sign., dat., inv. č. O 672
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

4) V dubnu, (1895-1900)
olej, lepenka, 47x65cm, sign., nedat.
Galerie Goltzova tvrz Golčův Jeníkov

5) Kamenitý svah, 1897
olej, lepenka, 21x30,5cm, sign., dat., inv. č. O 671
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

6) Krajina, 1897
olej, lepenka, 19x19cm, sign., dat.
Galerie Goltzova tvrz Golčův Jeníkov

7) Umírání, 1899
olej, lepenka, 50x65cm, sign., dat.,
Orlické muzeum v Chocni

8) Podzim v parku, 1900
olej, plátno, 90x136cm, sign., dat., inv. č. O 1058
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

9) Soumrak, (1900)
olej, plátno, 70,5x96,5cm, sign., nedat.
soukromá sbírka Praha

10) Na pastvě, (1900)
olej, plátno, 64x76cm, sign., nedat., inv. č. O-1213
Východočeská galerie v Pardubicích

11) Bez názvu, (1901-1902)
olej, plátno, 14x19,5cm, nesign., nedat., inv. č. O-2318
Východočeská galerie v Pardubicích

12) Stráň ve větru, (1899-1901)
olej, lepenka, 50x65cm, sign., nedat., inv.č. O 1664
Galerie výtvarného umění v Ostravě

13) Velká louka, (1901-1903)
olej, lepenka, 50x66cm, sign., nedat., inv. č. O-2263
Východočeská galerie v Pardubicích

14) Pod oblačným nebem, 1901
olej, lepenka, 48x64cm, sign., dat.,
Galerie Kroupa Litomyšl

15) Na Seině, 1903
olej, lepenka, 21x30cm, sign., dat., inv. č. O-916
Východočeská galerie v Pardubicích

16) Moře v Normandii. Ráno, (1903)
olej, plátno, 50x67cm, nesign., nedat., inv. č. MG 82a
Městská galerie Vysoké Mýto

17) Moře v Normandii. Večer, (1903)
olej, lepenka, 50x60cm, sign., nedat., inv. č. MG 82b
Městská galerie Vysoké Mýto

18) O senách v Běstovicích, (1904)
olej, lepenka, 50x66cm, sign., nedat.
Galerie Kroupa Litomyšl

19) Růžičky u Chocně. Léto, (1905)
olej, plátno, 93x141cm, sign., nedat., inv. č. O-1999
Východočeská galerie v Pardubicích

20) Pohled na vesnici, (1905)
olej, lepenka, 49,4x64,9cm, sign., nedat.
soukromá sbírka Poděbrady

21) Krajina s topoly, 1906
olej, plátno, 30x40,5cm, sign., dat., inv. č. O-2352
Východočeská galerie v Pardubicích

22) Zvonice v Liticích, 1906
olej, lepenka, 19x29,5cm, sign., dat., inv. č. C 9
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

23) Povodeň v Chocni, 1907
olej, lepenka, 21x30cm, sign., dat., inv. č. O-917
Východočeská galerie v Pardubicích

24) Letní krajina, 1907
olej, lepenka, 20x30cm, sign., dat., inv. č. O-2368
Východočeská galerie v Pardubicích

25) Žně, (1907)
olej, lepenka, 51x69cm, sign., nedat., inv. č. O 154
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

26) Brána pivovaru v Kutné Hoře, (1908-1909)
olej, lepenka, 32x24cm, sign., nedat.
soukromá sbírka - Kutná Hora

27) Roubený statek v Řetové, 1910
olej, lepenka, 24x32cm, sign., dat., inv. č. B 186
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

28) Krávy, (1912)
olej, lepenka, 19x28cm, sign., nedat., inv. č. O-452
Východočeská galerie v Pardubicích

29) Ráno nad Láčnovem, (1912)
olej, lepenka, 50x66cm, sign., nedat.
Galerie Kroupa Litomyšl

30) Silnice do Pavlovic, (1912)
olej, lepenka, 50x65cm, sign., nedat.
Galerie Kroupa Litomyšl

31) Frýdštejn, 1913
olej, lepenka, 26x36cm, sign., dat., inv. č. B 536
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

32) Podzim u Dobříkova, 1916
olej, lepenka, 49,2x64,9cm, sign., dat.
soukromá sbírka Poděbrady

33) Kvetoucí růže, (1916)
olej, lepenka, 50x66cm, sign., nedat.
Galerie Kroupa Litomyšl

34) Autoportrét, (1916)
olej, plátno, 35x36cm, sign., nedat., inv. č. G-on 38
Městské muzeum a galerie Polička

35) Jarní krajina, (1917-1920)
olej, lepenka, 25,5x25,5cm, sign., nedat., inv. č. O 999
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

36) Pohorská cesta u Daňkovi, 1917
olej, lepenka, 23x23cm, sign., dat., inv. č. O 161
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

37) Kvetoucí hrušky, (1917)
olej, lepenka, 26x21cm, sign., nedat., inv. č. MG 2205
Městská galerie Vysoké Mýto

38) Kvetoucí hruška v širém poli, (1917)
olej, lepenka, 45x38cm, sign., nedat., inv. č. MG 86
Městská galerie Vysoké Mýto

39) Kvetoucí trnka u Proseče, (1917-1920)
olej, lepenka, 30x37cm, sign., nedat., inv.č. O 9
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

40) Peliny v Chocni, (1917)
olej, lepenka, 32x27cm, sign., nedat.
soukromá sbírka - Kutná Hora

41) Javorek u Jimramova, 1917
olej, lepenka, 35x42cm, sign., nedat.
Galerie Kroupa Litomyšl

42) Krajina z Litic, (1917-1920)
olej, lepenka, 19,8x29,5cm, sign., nedat.
soukromá sbírka Poděbrady

43) Litice u Poličky, (1917-1920)
olej, lepenka, 20x29,8cm, sign., nedat.
soukromá sbírka Poděbrady

44) Řetová, (1917-1920)
olej, lepenka, 50x69,2cm, sign., nedat
soukromá sbírka Poděbrady

45) Na jaře u Proseče, 1917
olej, lepenka, 28x31cm, sign., nedat.
Galerie Kroupa Litomyšl

46) Venkovská chalupa, 1917
olej, lepenka, 24x24cm, sign., dat., inv. č. MG 2074
Městská galerie Vysoké Mýto

47) Statek na Vysokomýtsku, (1917)
olej, lepenka, 64x76cm, sign., nedat., inv. č. MG 80
Městská galerie Vysoké Mýto

48) Před jarem v Běstovicích, 1919
olej, lepenka, 23x31cm, sign., dat., inv. č. O-924
Východočeská galerie v Pardubicích

49) Chalupy, (1920-1929)
olej, lepenka, 50x60cm, sign., nedat.
Galerie Kroupa Litomyšl

50) Hora Peperek na Českomoravské vysočině (plenérová studie), (1920-1929)
olej, lepenka, 49x58cm, nesign., nedat., inv. č. MG 2155
Městská galerie Vysoké Mýto

51) Les v zimě, (1925-1930)
olej, plátno, 50x66cm, nesign., nedat., inv. č. MG 84
Městská galerie Vysoké Mýto

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO