Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

Josef Krčil (1906-1985)
výstava ke 100. výročí narození autora

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 13.04. - 18.06.2006

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory pořádá v letošním roce výstavu kreseb a obrazů

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory pořádá v letošním roce výstavu kreseb a obrazů, malíře Josefa Krčila, k jubilejnímu 100.výročí narození tohoto kutnohorského rodáka. Dílo Josefa Krčila je v Kutné Hoře obecně známé díky jeho celoživotnímu působení v tomto městě. Bezesporu nejznámější je část jeho tvorby poválečné, díky níž si také plně zasloužil přídomek ''malíř svého města''. Pro pochopení této umělecké a životní etapy je ale důležité připomenout si právě počátky a rannou tvorbu, ovlivňující dalších 40 let Krčilovy umělecké práce a uvozující symbolicky prezentovaný výběr olejomaleb od třicátých až do konce sedmdesátých let. Shromážděná kolekce 51 obrazů a kreseb pochází převážně ze soukromých sbírek v Kutné Hoře a ze sbírek kutnohorské pobočky akciové společnosti Česká spořitelna.

 Pohled na chrám Jana Nepomuckého od Kamenné kašny, 1945V letech 1924 až 1949 působil jako pedagog na Akademii výtvarných umění v Praze významný český umělec profesor a pozdější rektor akademie Jakub Obrovský. Malířská, grafická a sochařská figurální tvorba profesora Jakuba Obrovského charakterizovaná bezprostředním vztahem k realitě a k senzualismu, byla základem, měřítkem a vzorem, jež tento pedagog poskytoval svým žákům. Patřili k nim například Jan Úprka, František Koliha, Václav Tikal, Karel Černý a mnoho dalších českých umělců mezi nimi i kutnohorský rodák malíř Josef Krčil, který zde studoval od roku 1931 až do svého absolutoria roku 1937. Z období studia na akademii pochází také zde vystavený soubor dvanácti uhlových kreseb jako např. Mnich; Portrét modlícího se muže, Portrét opírajícího se muže, Muž se džbánem, Portrét muže v čepici se štítkem, aj., na nichž je snad nejvíce patrná Krčilova kreslířská schopnost, výtvarné nadání a míra vlivu figuralisty Jakuba Obrovského na své žáky.

Kresby Josefa Krčila z třicátých let, jež mimochodem patří k tomu nejlepšímu z jeho díla, jsou charakteristické zájmem o postižení okamžiku, energickou linkou a sebejistým rukopisem. Modelace je utvářena v detailech typickým skládáním objemu z malých plošek (zejm. Muž se džbánem nebo Portrét modlícího se muže), stejným způsobem, používaným v pozdějších letech i na olejomalbách městských pohledů. Josef Krčil byl výborným kreslířem, přes tyto své grafické předpoklady zdůrazňované a připomínané mu již na akademii, bezvýhradně toužil stát se malířem a věnovat se malbě jako své hlavní doméně. Svou kresebnou jistotu využíval později jako prostředek pro stavbu a rozvržení nového obrazu, a to v kombinaci se smyslem pro kompozici získaným během školení dekorativního malířství u Jaroslava Černého, jež předcházelo studiím na Akademii.

Varna, 1937Po studiích, kdy se začal Josef Krčil zabývat vlastní volnou tvorbou, uskutečnil studijní cestu do zahraničí, zvláště balkánskými státy až do Cařihradu (v roce 1937). Z tohoto pobytu vytěžil soubor děl orientální architektury a typů, např.Varna (1937), Přístav ve Varně (1937), dokumentujících tuto uměleckou výpravu za exotickou inspirací. V této době, v letech 1937 až 1949 začal Josef Krčil působit i jako výtvarný pedagog, učil výtvarnou výchovu a deskriptivu na střední škole učňovské v Kutné Hoře. K tomu ho bezesporu přiměla nutnost hledání stálého zdroje obživy, když se v roce 1937 oženil a založil rodinu. V letech 1951 až 1966 se věnoval restaurátorské práci na obnově nástěnných maleb historických objektů, i když vlastní volné tvorbě se věnoval stále, nezapomínaje, že právě ona je tím, co po umělci zůstává. Díky tomu se jeho díla dnes čítají ne na desítky, ale na stovky.

Hřbitov, 1947Výtvarná potence Josefa Krčila se projevila jak v malířské portrétní tvorbě (Portrét Věry Krčilové, 1933; Emilie Chittussiová, 1938; Portrét maminky, 1940-1945; Portrét paní Marie Jeneweinové, 1941), tak zejména v cíleném zachycování historické architektury Kutné Hory, městských výsečí a zákoutí, kutnohorských uliček známých i zdánlivě všedních nebo blízkého okolí (Obec Poličany u Kutné Hory, 1936; Z Nových Dvorů, 1938; Ve žních v Sedlci, 1943). Míra stylizace autorovy olejomalby odpovídá postimpresi („Od impressionistického realismu se snaží dojít v duchu moderního názoru k výrazu hutnějšímu, k tvarové i barevné zkratce, od náhodného záběru k obrazu záměrně komponovanému. Krásný motiv je mu příležitostí, aby na něm vyzkoušel své umění komposiční a koloristické" - Dr. Štěpán Jež). Původní tmavá hutná barevnost uplatňovaná ve 30.letech se (přes některé výjimky, např. cyklus Modrý kříž, 1937) vyjasňuje na přelomu let třicátých a čtyřicátých a počínaje rokem 1945 jsou typické městské motivy Kutné Hory podávány pastózním přednesem s důrazem na zobrazovaný materiál ve směsi okrů, žlutí a cihlové červeni kombinované dle volby motivu s měkkou zelení vegetace či naopak dramatickými liniemi holých stromů (Podzim na mostě v Kutné Hoře, 1945; Pohled na chrám Jana Nepomuckého od Kamenné kašny, 1945; Hřbitov, 1947).

Je vždy důležité mít na zřeteli, že tvorba autora, myšleno obecně, je výsledkem uměleckého hledání, je výsledkem předchozího studia, školení a práce, někdy mnohaleté, celoživotní. A tato výstava nenechává na pochybách nikoho, že tvorba malíře Josefa Krčila měla již ve svých počátcích a nástupu velmi dobré předpoklady obstát i v širším kontextu. I když je dnes po letech chápán jako umělec regionální tak jak se stalo mnohým dalším, kteří v jiných městech spojili svou tvorbu se svým rodištěm zasluhuje si naší pozornosti právě za to a nejenom v souvislosti s významným jeho životním jubileem.

Modrý kříž, prodej zeleniny, 1937  Kutná Hora. Průhled, 1942  Morový sloup v Kutné Hoře, 1940      

 

Seznam vystavených obrazů a kreseb Josefa Krčila:

 

1. Stařec sedící v křesle. Studie, (1931-1937)
65,3x55,8 cm, kresba uhlem na papíře
soukromá sbírka

2. Portrét opírajícího se muže. Studie, (1931-1937)
75,3x55,7 cm, kresba uhlem na papíře
soukromá sbírka

3. Portrét muže v čepici se štítkem. Studie (1931-1937)
34,5x25,5 cm, kresba uhlem na hnědém papíře
soukromá sbírka

4. Portrét modlícího se muže. Studie (1931-1937)
68x54,5 cm, kresba uhlem na hnědém papíře
soukromá sbírka

5. Portrét ženy. Studie (1931-1937)
40,5x24,7 cm, uhel, rudka na papíře
soukromá sbírka

6. Sedící muž. Studie (1931-1937)
75x51,2 cm, uhel, křída na papíře
soukromá sbírka

7. Muž se džbánem. Studie (1931-1937)
66x52 cm, kresba uhlem a bílou křídou na papíře
soukromá sbírka

8. Muž s orlím nosem. Portrét 3/4 profil. Studie (1931-1937)
40,5x26,5 cm, kresba uhlem na papíře
soukromá sbírka

9. Muž se špendlíkem v límci. Portrét en face. Studie (1931-1937)
40,5x26,5 cm, kresba uhlem na papíře
soukromá sbírka

10. Muž s kravatou. Portrét - 3/4 profil. Studie (1931-1937)
40,5x26,5 cm, kresba uhlem na papíře
soukromá sbírka

11. Ležící muž. Studie (1931-1937)
56x55 cm, uhel na papíře
soukromá sbírka

12. Mnich. Studie (1931-1934)
71,5x51 cm, uhel na papíře
soukromá sbírka

13. Zima, (30. léta)
46x35 cm, olej na lepence
soukromá sbírka

14. Portrét Věry Krčilové, 1933
73,5x97,5 cm, olej na plátně
soukromá sbírka

15. Kamenná kašna, 1935
60x92 cm, olej na plátně Česká spořitelna, a.s., inv.č. 00100136

16. Benecko, (1935-1940)
50x60 cm, olej na plátně
soukromá sbírka

17. Chrám sv. Barbory, 1936
58x90 cm, olej na plátně Česká spořitelna, a.s., inv.č. 00100095

18. Obec Poličany u Kutné Hory, 1936
37,8x44 cm, olej na dřevěné desce
soukromá sbírka

19. Malín č.p. 130. Rodný dům manželky, 1937
33,5x43,5 cm, olej na plátně
soukromá sbírka

20. Varna, 1937
26x51,5 cm, olej na dřevěné desce
soukromá sbírka

 

22. Přístav ve Varně. Bulharsko, 1937
17,5x50,5 cm, olej na lepence
soukromá sbírka

23. Modrý kříž. Zadní část budovy, 1937
50x38 cm, olej na plátně Česká spořitelna, a.s., inv.č. 00099764

24. Modrý kříž. Prodej zeleniny, 1937
50x45 cm, olej na plátně Česká spořitelna, a.s., inv.č. 00099768

25. Modrý kříž. Klenutý vjezd, 1937
45x45 cm, olej na plátně, 3.500,- Kč Česká spořitelna, a.s., inv.č. 00099774

26. Emilie Chittussiová, 1938
50x39,7 cm, olej na překližce
soukromá sbírka

27. Pierot, (1938-1945)
98x67 cm, olej na plátně
soukromá sbírka

28. Z Nových Dvorů, 1938
58x50 cm, olej na plátně
soukromá sbírka

29. Vnitřek katolického kostela v Malíně, 1939
50,5x41 cm, olej na lepence
soukromá sbírka

30. Morový sloup v Kutné Hoře, 1940
85,5x74 cm, olej na plátně
soukromá sbírka

31. Pohled na Morový sloup, (40. léta)
103x63,8 cm, olej na plátně
soukromá sbírka

32. Portrét maminky, (40. léta)
88,5x74 cm, olej na plátně
soukromá sbírka

33. Kutná Hora. Průhled, 1942
73x84 cm, olej na plátně
soukromá sbírka

34. Portrét paní M. Jeneweinové, 1941
49x40 cm, olej na plátně
soukromá sbírka

35. Ranní slunce. Pohled na Kamennou kašnu od rohu domu v Rytířské ulici, 1943
40x66 cm, olej na plátně
soukromá sbírka

36. Mlha v parku. Pohled na Barboru z parku pod Vlašským dvorem na podzim v mlze, 1943
51x60 cm, olej na plátně
soukromá sbírka

37. Ve žních v Sedlci, 1943
31x62 cm, olej na plátně
soukromá sbírka

38. Pohled na Kutnou Horu od Barbory, (1943-45)
95x92 cm, olej na plátně
soukromá sbírka

39. Průhled z Městských sadů v Kutné Hoře. Branka, 1944
57x47 cm, olej na plátně
soukromá sbírka

40. Královská procházka, (1944)
53,5x50 cm, olej na plátně
soukromá sbírka

41. Pohled na chrám Jana Nepomuckého od Kamenné kašny, 1945
100x74 cm, olej na plátně Městská knihovna v Kutné Hoře

42. Podzim na mostě v Kutné Hoře, 1945
102x75,2 cm, olej na plátně
soukromá sbírka

43. Pohled na chrám sv. Barbory z parku pod Vlašským dvorem, 1945
64,6x51 cm, olej na plátně
soukromá sbírka

44. Hřbitov, 1947
63x101 cm, olej na plátně
soukromá sbírka

45. Dračky, 1948
49,5x59,5 cm, olej na plátně
soukromá sbírka

46. Maminka při práci. Portrét, 1950
60x70 cm, olej na plátně
soukromá sbírka

47. Na lávkách v Kutné Hoře, 1950
50,4x60,4 cm, olej na plátně
soukromá sbírka

48. Pohled na Kutnou Horu, (1970-1980)
100x140 cm, olej na plátně
soukromá sbírka

49. Dům U Havířů, (1970-1980)
40x50 cm, olej na plátně
soukromá sbírka

50. Svatý Jakub, (1970-1980)
43x17 cm, olej na plátně
soukromá sbírka

51. Ruthardka. Kutná Hora, (1970-1980)
49x39cm, olej na sololitu
soukromá sbírka

 

Biografie:

KRČIL Josef , *11.3.1906 v Kutné Hoře, +9.12.1985 v Kutné Hoře. Malíř figuralista a krajinář v Kutné Hoře.

 

Výstavy:

1937 X.výstava obrazů z domova i ciziny Josefa Krčila, Vlašský dvůr Kutná Hora (21.listopadu-5.prosince)
1941 Malíři Čáslavska, (s J.U.V.), Čáslav
1946 Souborná výstava Josefa Krčila, Vlašský dvůr, Kutná Hora (1-15.prosince)
1947 Kutná Hora v obrazech Josefa Krčila, Rubešova galerie, Praha (květen)
1949 Soubor obrazů Josefa Krčila, Výstavní síň Mladé fronty, Litoměřice (27.listopadu-11.prosince)
1950 Josef Krčil, Hornická Kutná Hora, Vlašský dvůr, Kutná Hora (26.listopadu-17.prosince)
1951 Josef Krčil, obrazy, Závodní klub Sázavan, Společenský dům, Zruč n.Sázavou (2.-16.prosince)
1968 Kutná Hora v obrazech Josefa Krčila, Jeneweinova galerie, Vlašský dvůr, Kutná Hora (listopad)
1977 Město nad Vrchlicí (obrazy), Tylův památník, Kutná Hora (leden)
1980 Josef Krčil, Tylův památník, Kutná Hora
1982 Josef Krčil, Výstavní síň Čáslav (říjen)
1996 Josef Krčil, obrazy a kresby z let 1930-1945, Vlašský dvůr, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (listopad)

Pozn.: také členské výstavy J.U.V. v Praze (do roku 1950) - Umělci národu, Zlínský salon, v Třemošnici, výstava SVUV v Pardubicích a j.

 

Zastoupení ve sbírkách:

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory;
Sbírka města Kutné Hory;
Okresní muzeum v Kutné Hoře;
Národní galerie v Praze;
Ministerstvo kultury České republiky.

 

Literatura:

Kutná Hora Josefa Krčila (text Josef Vepřek), Kutná Hora, březen 1946.
Matějková Eva.: K nově odkrytým malbám v kutnohorském Hrádku. Zprávy památkové péče, str.5-6, 1960.
Katalog výstavy Josef Krčil, (text Zdeněk Sejček), Výstavní síň Čáslav, říjen 1962.
Almanach Akademie výtvarných umění v Praze k 180.výročí založení (1799-1979). AVU Praha 1979.
Katalog výstavy Josef Krčil (text Zdeněk Sejček), Muzeum Kutná Hora - Tylův památník, leden 1980.
Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců, I.díl, A-K, str. 561. Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1993.
Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců, Dodatky. Str. 106. Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1994.
Pavliňák, P.:Signatury českých a slovenských výtvarných umělců. Str. 96. Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1995.
Hospes, V.: Malíř svého města, Josef Krčil 1906-1996. Obzory Kutnohorska. Č.10, roč.VII, s.4, 7.března 1996, Kutná Hora.
Úvodní list k výstavě Josef Krčil, obrazy a kresby z let 1930-1945 (text Aleš Rezler), Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlašský dvůr, Kutná Hora, listopad 1996.
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001. Kon-Ky, str. 252.Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2001.

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO