Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

VÁCLAV RADIMSKÝ 1867-1946
výběr z malířské tvorby

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 04.11.2005 - 31.01.2006

Tato kulturní akce se koná za finančního přispění Ministerstva kultury České republiky a Středočeského kraje

Tato kulturní akce se koná za finančního přispění Ministerstva kultury České republiky a Středočeského kraje.
Partnerem výstavy je Východočeská galerie v Pardubicích.

Václav Radimský patří k pozoruhodným osobnostem dějin českého moderního umění. Radimský, V. Děti v chrpovém poli,  (1890)Jeho přínos a význam pro české umění možná není stále ještě dostatečně chápán. Výstava, kterou uspořádala Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory je tedy příspěvkem a příležitostí k důslednějšímu připomenutí Radimského tvorby. Oproti posledním třem novodobým výstavám - 1986 Zlín, 1992 Kolín, 2004 Hradec Králové - byl zvláštní zřetel věnován při přípravě výstavy kutnohorské shromáždění děl zcela neznámých děl ze soukromých sbírek, doplněných pak o díla publikovaná či expozičně známá ze sbírek galerijních institucí. Ta však jsou chápána jako nutné doplnění hlavní vystavované kolekce privátní, ve snaze o podání celistvější prezentace chronologické i všech vývojových stadií Radimského tvorby.

Etudes de Fougeres, Barbizon, 1894Václav Jan Emanuel Radimský se narodil 6.října 1867 v Kolíně v domě č.p.112/IV ve významné kolínské vlastenecké rodině. Dětství prožíval intenzivně ve spojení s říčním tokem Labe, poskytujícím obživu celé rodině (Radimští vlastnili mlýn v Kolíně na Zálabí). Řeka a vodní plocha pak provázela Václava celý život.
Výtvarné vlohy projevoval již během studia na kolínském reálném gymnáziu v letech 1877-1886. Malířská profesní dráha Václava Radimského začíná rokem 1889, kdy se zapsal ke studiu malby na malířskou akademii ve Vídni k prof. Emanueli von Lichtenfe1s. Jako Čech neměl ve Vídni údajně nejlepší pozici a roku 1890 odchází nakonec do Paříže, důvodem bylo i to, že stačil hned v prvním roce pobytu ve Vídni neuváženě promarnit věno po své matce, které mu jeho druhá matka svěřila v důvěře, že tak zajistí jeho umělecká studia. V Paříži je pro něj styčným bodem malířka Zdenka Braunerová, se kterou se zná a která ho seznamuje s francouzskými kolegy. Čtyřiadvacetiletý Radimský se ocitá roku 1891 v Barbizonu. Chalupa u vody, 1900Tady se setkává s impresionisty, navazuje přátelství s Claudem Monetem a Paulem Cézannem. Z barbizonského období pochází plátna ještě v akademickém stylu neboli v duchu tradice chittussiovské jako Cesta do Fontainebleau (1891), nebo Etudes de Fougeres (1894), který přináší Radimskému první umělecký úspěch. Tímto obrazem roku 1894 obeslal pařížský salon a zde za něj získává ocenění jako vůbec tehdy nejmladší malíř. Následovaly ceny další - Zlatá medaile v Rouenu (1895) a na Světové výstavě v Paříži (1900).
Nakolik je přesná rodinná informace o prvním setkání Radimského s Monetem v Barbizonu v roce 1891 nevíme. Monet se natrvalo usídlil v Giverny, jak známo, už v roce 1883. Tato malá obec, která v té době neměla ani vlastní poštu, hostinec (nalezli bychom zde tenkrát jen jeden malý penzion), leží v údolí řeky Seiny v jihovýchodním cípu Normandie na hranici Ile de France, asi 80km od Paříže, v místech kde se řeka l'Epte a potok Ru vlévají do Seiny. Svítání v sadu, 1904Radimský následuje Monetova příkladu a usazuje se 1898 v Normandii také. V nepatrné vzdálenosti od Giverny ve starém mlýně La Bergamotte ve vesničce Le Goulet směrem k Vernonu po proudu řeky Seiny. Datace na Radimského plátnech se změněnou barevností a tématy nasvědčují, že konec spojení s realistickou tradicí Barbizonu a začátek nové éry v jeho uměleckém vývoji znamená již rok 1895. V letech 1898-1899 se barva na Radimského plátnech prosazuje s čím dál tím větší čistotou (Krajina s okolí Paříže, 1898; Ranní opar, 1899-1900; Chalupy u vody, 1899-1900) a motiv sám o sobě poskytuje jen určitou platformu pro mísení barev v plošné kompozici. Radimský se začíná soustřeďovat na vyjádření atmosféry a působení světla na změnu barev. Objevuje se ona typická chvějivost plochy složené z menších doteků štětce, ztráta objemovosti (Chalupa u vody, 1900; Pobřeží, 1900) na pomezí imprese a abstrakce (V parku, 1901; Jaro v Normandii, 1901; Povodeň na Seině, 1901).
Chalupy u bažiny, (1910-1915)K.B.Mádl zmiňuje ve Volných směrech v zásadní recenzi reagující na Radimského první samostatnou výstavu v Čechách v Topičově salonu 1899, jak významné bylo Radimského přesídlení z Barbizonu do Giverny. Mluví o změně barevnosti. Od tmavých stínů lesních houštin fontainebleauských k jasným a světlým žlutím polí a jemným zelením luk v okolí Giverny. Po pěti letech pobytu v Gouletu už starou formu Radimského nepoznáme. Stává se čistým impresionistou. Rozkládá barevný a světelný vizuální vjem na jeho jednotlivé složky a části pomocí barevné stopy či tahu štětce. Zobrazovaná část přírody se skládá do nového celku v působivém obraze s chvějivými oblohami zachycujícím různou intenzitu slunečního svitu prodírajícího se vrstvou vzduchu, nebo naopak rozvíjející škálu barevnosti zemitých a travnatých říčních břehů a čeření vodní hladiny (Ostrov na Sekvaně na jaře, 1902; Sekvana před bouří, 1902).
Hladina s lekníny. Labe, (1920-1925)Barevná škála po tomto prosluněném období tmavne a barevná hmota houstne. Nejrůznější valéry zelené a modré vytváří dojem odrazu korun stromů na vodní ploše (Krajina s vodou, 1902-1903) se světlými místy lesknoucími se odrazem slunce přerušovanými stíny kmenů (Na rybníku, 1903-1904, U Labe, 1904). Radimský se často vracel k jednomu motivu a zpracovával ho opakovaně a to i s odstupem několika let. Nesvědčilo to o opakování a manýře jak je Radimskému někdy vytýkáno, ale spíše o impresionistické důslednosti, která vedla umělce hlásící se k tomuto hnutí do nekonečna malovat jeden motiv aby ho zachytili v nejrůznějších atmosférách a světelných proměnách. Jedním z vrcholů Radimského schopnosti pracovat s atmosférou a vizuálně vyjádřit pomocí barvy přesvědčivou impresí prostor představuje obraz Svítání v sadu z roku 1904. V roce 1907 se Radimský se seznámil se svojí budoucí manželkou Louisou Fromont o devět let mladší Francouzkou z Vernonu. Z tohoto volného svazku (formálně se Louisa stala Radimského manželkou až v dubnu 1917 po sňatku uzavřeném v St.Martin aux Buncaux) vzešla v roce 1909 dcera, která ještě ani ne roční umírá na spálu. Byla to tragédie, ale to ještě Radimský netušil, že zdaleka ne poslední, o pět let později se ocitne v situaci, která mu dá poznat jeho milovanou Francii ze zcela jiné stránky.
Radimský se do Čech vracel z Francie již dříve před rokem 1900 kvůli plnění vojenských povinností. Labe v slunci, (1925-35)Také pravidelně pořádal v Praze a Čechách výstavy svých prací. První svou již zmíněnou výstavou roku 1899, kde vystavil osmdesátosm svých obrazů, poskytl české veřejnosti vůbec první informaci o impresionismu nikoliv pouze svém ale obecně. Již tento počin sám zařadil Radimského k nejvýznamnějším autorům českého výtvarného umění. Ačkoliv nakonec nemohl prorazit hráz domácí tradice ukotvené v "oduševnělém" symbolismu navazujícím na pevné kotvy romantismu české krajinomalby, je tím naplněna jeho úloha autora, který znamená pro české umění přelom v chápání malby v duchu modernismu. K zobrazovanému a k barvě přistupuje tedy čistě z výtvarného hlediska a opouští břehy narativity tak příznivě hodnocené veřejností odbornou i laickou.
Radimského šťastná léta přeruší rok 1914 a vypuknutí světové války 28.července, které ho zastihlo v Rennes během právě probíhající rodinné návštěvy z Čech. Rodina se narychlo vrací do Čech, Radimský je uvězněn v Montrouge a jen díky přímluvám vlivných přátel je nakonec propuštěn a internován v Gouletu. Z policejního spisu z let 1914-1918 dochovaného na ředitelství archívů departementu l'Eure v Evreux vyplývá, jak těžce snášel Radimský tuto situaci. V očích francouzských byl pouhým "le sujet autrichien", cizinec, potenciální nepřítel Francouzské republiky. Přes množství vlivných francouzských přátel, opouští zklamán roku 1918 Francii a vrací se natrvalo do Čech, kde se roku 1920 nastěhuje do domu správce rodinného majetku na Pašince. Tam žije a tvoří až do konce svého života. Co znamenal Radimského návrat pro jeho tvorbu je zřejmé. Nejenom trvalou změnu námětu a přijetí pozice domácího umělce, malíře Polabí. Krajiny z dvacátých let zvláště jejich první poloviny jsou již plně české - polabské.
Životní osudy i dílo Václava Radimského uzavírá rok 1946. Zima toho roku byla pro téměř osmdesátiletého Václava Radimského osudná. V posledním lednovém týdnu se nachladil a onemocněl chřipkou, která se vyvinula v bronchopneumonii čili zápal plic. Následuje převoz do kolínské nemocnice, kde po třech dnech 31.12.1946 o páté hodině odpolední Radimský umírá na selhání srdce. Pohřeb se konal žehem a poslední rozloučení s umělcem proběhlo 6.února 1946 v 11 hodin dopoledne ve Strašnickém krematoriu v Praze.
V souvislostech s Radimského dílem zůstává dodnes nevyřčenou otázkou, zda by význam této umělecké osobnosti nebyl o mnoho halasnější, kdyby byl Radimský zůstal ve Francii a jeho pozice tam nebyla narušena válečnými událostmi. Pro nás znamená dnes malíře, který u nás prosazoval nové umělecké formy a který se ztotožnil dokonale s rodnou krajinou Polabí, kterou již nikdo jiný po něm nedokázal podat s takovou přesvědčivostí a citlivostí. Václav Radimský byl bezesporu posledním z velkých českých krajinářů naší doby.

(zkrácený text katalogu výstavy)

SEZNAM VYSTAVENÝCH DĚL VÁCLAVA RADIMSKÉHO

1) OBRAZY

Děti v chrpovém poli, (1890)
olej, plátno, 40,5x59,5cm;
soukromá sbírka

Cesta v lese, 1891
olej, lepenka, 68x108cm;
soukromá sbírka

Etudes de Fougeres, 1894
olej, plátno, 85x120cm;
soukromá sbírka

Krajina s řekou, 1896
olej, plátno, 91x133cm;
SGVUL inv.č. O-142

Krajina s kopami sena, 1896
olej, plátno, 60x81cm;
GVUO inv.č. O 1292

Jabloně v žitném poli, 1896
olej, plátno, 65x93cm;
soukromá sbírka

Venkovská krajina (1897-1899)
olej, plátno, 70x100cm;
MUO inv.č. O 2149

Vlčí máky na pobřeží, (1898-1899)
olej na lepence, 50x64cm;
soukromá sbírka

Krajina z okolí Paříže, 1898
olej, plátno, 62,5x92,5cm;
OGL inv.č. O-473

Krajina po dešti, 1898
olej, plátno, 59,5x92cm;
MGB inv.č. A 2167

Slepé rameno Labe, (1898-1900)
tempera olejová, lepenka, 65x96cm,
ČMVU inv.č. O 1156

Chalupy u vody. Francie, (1899-1900)
olej, lepenka, 66,2x95,3cm;
soukromá sbírka

Ranní opar, (1899-1900)
olej, lepenka, 70x96,5cm;
soukromá sbírka

Chalupa u vody, (1900)
tempera olejová, lepenka, 67x96cm;
ČMVU inv.č. O 1084

Pobřeží, (1901)
olej, plátno, 65x100cm;
GVUO inv.č. O 1378

Krajina, 1901
olej, plátno, 50x82cm;
GVUO inv.č. O1565

Ostrov na Séquaně na jaře, (1901),
olej, plátno, 81,5x100,5cm;
soukromá sbírka

Kvetoucí ostrov na Seině, (1901)
olej, plátno, 65,4x92,8cm;
soukromá sbírka

Séquana před bouří, (1901)
olej, plátno, 73,5x100,4cm;
soukromá sbírka

Řeka Seina, (1901)
olej, plátno, 50x90cm;
MUO inv.č. O 1384

Seina u Rouenu, (1901)
olej, plátno, 54,5x74cm;
VČGP inv.č. O 2247

Jaro v Normandii ve Francii, (1901)
olej, plátno, 65,5x93cm;
RMK inv.č. U 145

Povodeň na Seině, (1901)
olej, plátno, 72x98cm,
RMK inv.č. U 134

V parku. Francie, (1901-1902)
olej, lepenka, 68,8x97cm;
soukromá sbírka

Krajina s vodou, (1902-1903)
olej, plátno, 73x100cm;
OGL inv.č. O-2058

Na rybníku, (1903-04)
olej, plátno, 74x101cm;
MUO inv.č. O 2333

Svítání v sadu, 1904
olej, plátno, 71x100cm;
VČGP inv.č. O 2059

U Labe, (1904-1906)
olej, lepenka, 70x70cm;
MKH inv.č. VU 60/G

Na řece L´Epte, (1908)
olej, lepenka, 70,6x102cm;
soukromá sbírka

Karlův most v zimě. Praha, 1908
olej, plátno, 73,5x99,3cm;
soukromá sbírka

Rybník v letním dešti, (1910-1915)
olej, lepenka, 71x99,7cm;
soukromá sbírka

Chalupy u bažiny. Francie, (1910-1915)
olej, lepenka, 69x97cm;
soukromá sbírka

Mokřiny u vesnice. Francie, (1915-1918)
olej, lepenka, 65,8x79cm;
soukromá sbírka

Jarní vody, (1915-1918)
olej na lepence, 70x99,8cm;
soukromá sbírka

Bažina v Normandii, (1915-1918)
olej, lepenka, 54x96cm;
VČGP inv.č. O 2266

Labe, (1918-1920)
olej, lepenka, 59x82cm;
soukromá sbírka

Jarní vody na Polabí, (1918-1920)
olej, lepenka, 71x99,5cm;
soukromá sbírka

Chalupa u vodní hladiny, (1918-1920)
olej, lepenka, 66x79,8cm;
soukromá sbírka

Tok Labe, (1920-1925)
olej, lepenka, 59,5x81,8cm;
soukromá sbírka

Chalupy, (1920-1925)
olej, lepenka, 68,5x97,5cm;
soukromá sbírka

Slepé rameno. Labe, (1920-1925)
olej, lepenka, 68,7x99,2cm;
soukromá sbírka

Hladina s lekníny. Labe, (1920-1925)
olej, lepenka, 69x97,9cm;
soukromá sbírka

Les, (1920-1925)
olej, lepenka, 70,5x92,5cm;
soukromá sbírka

Rybník u okraje lesa, (1920-1925)
olej, lepenka, 65,5x78,8cm;
soukromá sbírka

Slepé rameno na jaře. Labe, (1920-1925)
olej, pastel, lepenka, 70x99cm;
soukromá sbírka

Tůň, (1925-1930)
olej, lepenka, 70x99cm;
ČP inv.č. 44385

Labská partie, (1925-1930)
olej, lepenka, 66x95cm,
RMK inv.č. U 135

Labská tůň. Labský břeh., (1928-1930)
olej, lepenka, 69x100cm;
RMK inv.č. U 336

Labe v slunci, (1925-1935)
olej, lepenka, 71x100cm;
soukromá sbírka

Zátoka v lese. Řeka, (1925-1935)
olej, lepenka, 68x82,5cm;
RMK př. č. 111/87

Chalupy. Starý Kolín, (1930-1935)
olej, lepenka, 65x97,5cm;
soukromá sbírka

Labská krajina, (1935-1940)
olej, lepenka, 70x90cm,
RMK inv.č. U 50

Labská partie. Labe,1940
olej, lepenka, 94x102cm,
RMK inv.č. U 332

U Labe, (1940-1945)
olej, lepenka, 51,3x72,5cm;
soukromá sbírka

2) KRESBY

Portrét muže, (12.4.)1885
kresba tužkou na papíře, 14,5x10,8cm;
soukromá sbírka

Milenci v loďce, 1885
lavírovaná kresba tuší na papíře, 12,9x19cm;
soukromá sbírka

Anděl, 1885
kresba tužkou na papíře, 12,9x19cm;
soukromá sbírka

Postava ženy zezadu, 1884
kresba tužkou na papíře, 14x9,5cm;
soukromá sbírka

Portrét ženy s kloboukem, (10.7.) 1884
18,5x11,5cm, kresba tužkou na papíře;
soukromá sbírka

Portrét ženy, 1885
kresba tužkou na papíře, 18,5x12,6cm;
soukromá sbírka

Akt muže, 1884
kresba tužkou na papíře, 19,2x15cm;
soukromá sbírka

Květiny, (1885)
akvarel na papíře, 13,5x16cm;
soukromá sbírka

Sekáči, 1886
kresba tužkou na papíře, 12x14,3cm;
soukromá sbírka

Deštníky, (1.5.)1885
kresba tužkou na papíře, 13,5x18,9cm;
soukromá sbírka

Žena a dítě, (20.6.)1886
kresba tužkou na papíře, 17,7x11,5cm;
soukromá sbírka

Portrét ženy z boku, (23.4.)1886
kresba tužkou na papíře, 18,8x12,9cm;
soukromá sbírka

Žena u piana, 1886
kresba tužkou a křídou na papíře, 18,8x12,9cm;
soukromá sbírka

Portrét mladé ženy s dlouhými vlasy, (14.5.)1885
kresba tužkou na papíře, 18x10,9cm;
soukromá sbírka

Studie říčního břehu, (1920-1925)
kresba tužkou na papíře, 15,3x20,5cm;
soukromá sbírka

3) GRAFIKA

Praha, (1908)
lept, 37x51,5cm;
soukromá sbírka

Zkratky vlastníků zapůjčených exponátů:
GVUO - Galerie výtvarného umění v Ostravě; RMK - Regionální muzeum v Kolíně; MKH - Město Kutná Hora; OGL - Oblastní galerie v Liberci; ČMVU - České muzeum výtvarných umění v Praze; MGB - Moravská galerie v Brně; MUO - Muzeum umění Olomouc; SGVUL - Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích; ČP - Česká pojišťovna, a.s. Praha

Poznámka:
Datace uváděné bez závorek jsou datace uvedené autorem děl, datace v závorkách jsou datováním přibližným.

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO