Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

JAROSLAV KRÁL 1883-1942
kresby, obrazy

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 14.10.-30.12.2004

Tato kulturní akce se koná za finančního přispění Ministerstva kultury České republiky a Středočeského kraje

Tato kulturní akce se koná za finančního přispění Ministerstva kultury České republiky a Středočeského kraje.

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory sleduje svou výstavní koncepcí od roku 1996 několik linií, z nichž jedna je věnována výtvarnému umění klasickému anebo vyhledávající vazby k regionu. Soubornou výstavu obrazů a kreseb Jaroslava Krále (1883-1942) zařadila tedy do svého výstavního programu ve snaze představit tvorbu autora, který je spojen s Kutnohorskem místem svého narození a jehož význam pro české výtvarné umění je neoddiskutovatelný. Soubor celkem 64 vystavených obrazů a kreseb Jaroslava Krále byl shromážděn díky zápůjčkám z veřejných i soukromých sbírek tak, aby dokládal prakticky celý vývoj Králova díla od roku 1907 do roku 1940.

Malíř Jaroslav Král patří k významným představitelům české moderny a generace Osmy a Skupiny výtvarných umělců. Můžeme ho řadit bez obav mezi jména jako Emil Filla, Antonín Procházka, Bohumil Kubišta aj. Pomineme-li úvodní část jeho tvorby vyznačující se přímou popisností, vřazuje se brzy do proudu českého moderního umění, které je otevřeno novým vlivům, zejména kubismu. Počíná pracovat s novou výtvarnou sémantikou a používat nový systém výstavby prostoru i zpodobení reálného vjemu na obrazové ploše. Od prvních děl s prokazatelným vlivem kubistické formy (Podobizna paní Löwové, 1912; Hlava muže, 1912) se dostává až k neoklasicismu (Matka země, 1926). Nejdůležitější období jeho tvorby představují bezpochyby 20. a 30.léta dvacátého století. V první polovině 20.let se Královo dílo nasměrovalo do vlny sociálně angažované tvorby (Vězni, 1922; Rodina, 1923), v druhé polovině 20.let pokračuje figurace s novým zájmem o lyrickou harmonizaci v sériích ženských postav v duchu neoklasicistických oblých forem. Králova výtvarná řeč se nevěnuje pouze figurálním tématům a kompozicím, v řadě lyricko-kubistických zátiší z počátku 30.let se prohlubuje sepjatost autora s aktuálním dobovým kontextem. Je jisté že v sociálním kriticismu Královy tvorby se odrážely i jeho vlastní názory, které ho přivedly v roce 1930 k brněnské Levé frontě. Příchylnost k levicovému hnutí i radikální protifašistické postoje Jaroslava Krále se mu staly osudné. Za okupace byl zatčen a umírá v Osvětimi roku 1942.

Kurátorkou výstavy je PhDr.Marcela Macharáčková, vedoucí uměnovědného oddělení Muzea města Brna, která připravila také výstavu Jaroslava Krále v loňském roce v Brně. Na uspořádání kutnohorské výstavy se podílelo největší měrou Muzeum města Brna nejen pracovním podílem, ale i počtem zapůjčených kreseb a obrazů. Další exponáty zapůjčily Moravská galerie v Brně, Národní galerie v Praze, České muzeum výtvarných umění v Praze, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Galerie Benedikta Rejta v Lounech a Nadační fond galerie - Galerie Zlatá Husa v Praze.

 

JAROSLAV KRÁL

1883 narozen 5. prosince v Malešově u Kutné Hory; rodiče František Král a Emílie Králová pocházeli ze Svolšiny a Zdounek na Kroměřížsku. 1887 se stěhuje rodina Králova, do Hodějova na Šumavě, kde otec pronajal zemědělský dvůr; 1897-1901 studuje na německé reálce v Českých Budějovicích; 1901-1904 studuje na Uměleckoprůmyslové škole v Praze v oddělení figurálního a ornamentálního kreslení (prof. Emanuel K. Liška, Arnošt Hofbauer, Jan Preisler); 1904-1908 studuje na Akademii výtvarných umění ve speciální škole pro figurální malířství (prof. Vojtěch Hynais); 1908-1910 pobývá střídavě v Praze a Písku, kde rodina Králova žije od roku 1905; Jaroslav Král se v Písku přátelil s básníkem Adolfem Heydukem; 1910 podniká s bratrem Josefem studijní cestu do Drážďan (Zwinger, Albertina); 1910-1913 přijímá místo učitele matematiky a geometrie na Zemské řemeslnické škole v Mladé Boleslavi; angažuje se v místním uměleckém spolku Sidi; 1911 studuje díla starých mistrů ve staré Pinakotéce v Mnichově; 1913-1916 žije jako svobodný malíř střídavě v Praze, Písku a na Svolšině; 1916 rodina Králova se po smrti otce stěhuje do Brna (Lužická ul.). Jaroslav Král si přivydělává za války kreslením karikatur do Lidových novin; 1917 jmenován pomocným učitelem kreslení na českém státním gymnasiu v Brně; 1919 spoluzakládá Klub výtvarných umělců Aleš v Brně, vystavuje na první členské výstavě Klubu; 1921 jmenován asistentem při stolici technického kreslení na Vysokém učení technickém v Brně; 1922 spoluzakládá Skupinu výtvarných umělců v Brně (s Ferdišem Dušou, Josefem Kubíčkem, Emilem Králíkem, Eduardem Milénem, Stanislavem Sochorem, Františkem Süsserem, Josefem Šímou a Josefem Zamazalem); až do roku 1939 pravidelně vystavuje na všech členských výstavách SVU v Brně; 1923 rodina Králova se stěhuje do nového rodinného domku v Brně - Úřednické čtvrti; dílo Jaroslava Krále po roce 1923 vznikalo převážně v podkrovním ateliéru domu, kde se mohl malíř nerušeně věnovat své tvorbě; 1924 podniká několikatýdenní cestu do Paříže (s Albertem Kutalem); 1926 navštěvuje Padovu, Ravenu, Florencii a Neapol; 1927 přijat za člena Spolku výtvarných umělců Mánes; 1928 Jaroslav Král odchází z Vysokého učení technického v Brně poté, co byl nástupcem prof. Ferdinanda Herčíka jmenován malíř František Hlavica; 1929-1933 je členem Levé fronty v Brně; 1929-1938 spolupracuje v redakční radě časopisu Index-leták pro kulturní informace; 1933-1938 stává se členem a předsedou Klubu pro umění a vědu Ars v Brně; 1934 Index vydává Sborník k padesátinám Jaroslavu Královi se statěmi Alberta Kutala, Bedřicha Václavka, Richarda Fleischnera, Jiřího Mahena, Bohuslava Fuchse, Jana Vaňka, Zdeňka Rossmanna, Josefa Věromíra Plevy a Františka Halase; 1936 angažuje se ve Výboru pro pomoc demokratickému Španělsku; 1939-1941 působí jako externí učitel kreslení na Škole uměleckých řemesel v Brně; 1941 29. března zatčen gestapem, vězněn v brněnských Kounicových kolejích, posléze na Mírově a ve Vratislavi; 1942 začátkem března odvezen do Osvětimi, kde 22. března umírá.

Studentka, 1935  Král, J., Studie k obrazu Matka země, 1926  Společnost na tenisovém kurtu, kolem 1905
  Kubistické zátiší, 1933  Kubistické zátiší, 1933

 

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY:

1931 Galerie Vaněk, Brno
1932 Krásná jizba, Praha
1934 Dům umění města Brna (Künstlerhaus), Brno
1945 Moravské zemské muzeum - Dům umění města Brna
1946 S.V.U. Mánes, Praha
1957 Dům umění města Brna, Brno
1962 Národní galerie v Praze, Praha
1964 Dům umění města Brna, Brno
Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Zlín
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava
1969 Okresní muzeum v Blansku, Blansko
1977 Dům umění města Brna, Brno
1979 Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Hodonín
1981 Moravská galerie v Brně, Brno
1988 České muzeum výtvarných umění, Praha
1989 Dům umění města Brna, Brno
1994 Měnínská brána, Muzeum města Brna, Brno
2003 Špilberk, Muzeum města Brna, Brno

SEZNAM VYSTAVENÝCH PRACÍ

Obrazy:

Společnost na tenisovém kurtu, kolem 1905
olej, plátno, 81x71 cm
soukromá sbírka

Autoportrét, 1907
olej, lepenka, 45,5x39 cm
soukromá sbírka

Dívky v úvoze, 1907
olej, plátno, 42x33 cm
Moravská galerie v Brně, inv.č. A 872

Podobizna paní Löwové, 1912
olej, plátno, 78x68 cm
Moravská galerie v Brně, inv.č. A 1095

Hlava muže, 1912
olej, plátno, 49x39,5 cm
Moravská galerie v Brně, inv.č. A 1094

Odpočívající rodina, 1919
olej, plátno, 95,5x100,3 cm
Moravská galerie v Brně, inv.č. A 1582

Večer v sadě, kolem 1920
olej, plátno, 79,5x71,5 cm
Moravská galerie v Brně, inv.č. A 1096

Večer v sadě, kolem 1920
olej, plátno, 79,5x71,5 cm
Moravská galerie v Brně, inv.č. A 1096

Čtoucí muž, 1920
olej, plátno, 90x65 cm
Moravská galerie v Brně, inv.č. A 1705

Piják, 1922
olej, plátno, 60x50cm
Muzeum města Brna, inv.č. 56258

Vězni, 1922
olej, plátno, 83x70,5 cm
Moravská galerie v Brně, inv.č. A 1078

Krajina, 1922
olej, lepenka, 52x61,5 cm
Muzeum města Brna, inv.č. 54.788

Rodina, 1923
olej, plátno, 104,5x88 cm
Moravská galerie v Brně, inv.č. A 1061

Portrét architekta Emila Králíka, 1924
olej, plátno, 78x66cm
Muzeum města Brna, inv.č.65680

Matka s dětmi, 1925
olej, plátno, 98,5x76,5 cm
Moravská galerie v Brně, inv.č. A 2592

Studie k obrazu Matka země, 1926
olej, lepenka, 49x47 cm
soukromá sbírka

Dvě dívky v krajině, 1926
olej, plátno, 75x53 cm
soukromá sbírka

Ženy v koupeli, 1927
olej, plátno, 99x78 cm
Galerie Benedikta Rejta, inv.č. OG 367

Toileta, 1928
olej, lepenka, 71,5x49 cm
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, inv.č. O 780

Zátiší s tulipány, 1928
olej, plátno, 47x57 cm
Muzeum města Brna, inv.č. 56.928

Ležící žena, 1928
olej, lepenka, 33,5x45,2 cm
Muzeum města Brna, inv.č. 60.426

Po koupeli, 1928
olej, lepenka, 45x35 cm
Muzeum města Brna, inv.č. 66.941

Odpočívající ženy, 1929
olej, plátno, 59x83,5 cm
Národní galerie v Praze, inv.č. O 13460

Prodavačka, 1929
olej, plátno, 73x54,5 cm
Muzeum města Brna, inv.č. 61.303

Dívka s korály, 1930
olej, plátno, 55x70 cm
soukromá sbírka

Děvče s cigaretou, 1930
olej, plátno, 64,5x50,5 cm
Muzeum města Brna, inv.č. 54.792

Děvče s květinou, 1931
olej, plátno, 68x55 cm
Národní galerie v Praze, inv.č. O 15320

Kompozice 1931-32
olej, lepenka, 65x48 cm
Muzeum města Brna, inv.č. 66.939

Kubistické zátiší, 1932
olej, plátno, 71,7x92 cm
Moravská galerie v Brně, inv.č. STD 26

Hudební zátiší, 1933
olej, plátno, 92x71,5 cm
Krajská galerie výtvarných umění Zlín, inv.č. O-913

Zátiší, 1933
olej, plátno, 71,7x92 cm
Moravská galerie v Brně, inv.č. STD 26

Mladý muž s cigaretou, 1934
olej, plátno, 82x59 cm
Nadační fond galerie - Galerie Zlatá husa, inv.č. 267

Zátiší s podnosem (Zátiší s hrozny), 1935
olej, plátno, 60x72 cm
Národní galerie v Praze, inv.č. O 12712

Žena s náhrdelníkem, 1935
olej, plátno, 78,5x57,3 cm
Muzeum města Brna, inv.č. 56.260

Studentka, 1935
olej, plátno, 83x61 cm
Moravská galerie v Brně, inv.č. STD 35

Stojící akt, 1936
olej, plátno, 111x66 cm
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, inv.č. O 769

Žena v krajině, 1937
olej, plátno, 92x72 cm
České muzeum výtvarných umění, inv.č. O 213

Na poli, 1938
olej, plátno, 46x61,5 cm
Muzeum města Brna, inv.č. 63.207

Tři dívky v bílém, 1940
olej, plátno, 89,5x60,5 cm
soukromá sbírka

Ženy v krajině, 1940
olej, plátno, 83x61 cm
Moravská galerie v Brně, inv.č. STD 35


Kresby:

Harmonikář, 1919
akvarel, tužková podkresba, papír, 22x15,2 cm
Národní galerie v Praze, inv.č. K 51.450

Dvě dívky, kolem 1924
tužka, papír, 24,8x18 cm
Muzeum města Brna, inv.č. 63.847

Dvě dámy v kavárně, 1924
tužka, papír, 27x20,6 cm
Muzeum města Brna, inv.č. 57.249

Zátiší, 1930
barevné křídy, papír, 22,8x29 cm
Národní galerie v Praze, inv.č. K 34.990

Ležící žena, 1931
barevné křídy, papír, 22,8x29 cm
Národní galerie v Praze, inv.č. K 34.987

Myjící se žena, 1932
tuš, pero, papír, 28,9x22,5 cm
Národní galerie v Praze, inv.č. K 11.596

Dívka s košíkem květin, 1934
tužka, papír, 39,8x29,7 cm
Národní galerie v Praze, inv.č. K 55.680

Studie dvou žen, kolem 1930
tužka, tuš, pastel, papír, 21,1x15,8 cm
Muzeum města Brna, inv.č. 57.228

Studie dvou žen, kolem 1930
tužka, tuš, pastel, papír, 21x18,3 cm
Muzeum města Brna, inv.č. 57.229

Žena s rybkami, 1932
barevné tužky, papír, 30,2x23,2 cm
Muzeum města Brna, inv.č. 60.457

Studie, kolem 1933
pastel, tuš, tužka, papír, 31,5x39,2 cm
Muzeum města Brna, inv.č. 57.197

Studie, kolem 1933
pastel, papír, 22,5x29,5 cm
Muzeum města Brna, inv.č. 57.190

Studie, kolem 1933
tužka, papír, 23,8x32 cm
Muzeum města Brna, inv.č. 57.189

Zátiší, 1935
tuš, tužka, barevné křídy, papír, 30,2x39 cm
Národní galerie v Praze, inv.č. K 55.682

Studie figury, kolem 1935
tužka, papír, 31,8x20,8 cm
Muzeum města Brna, inv.č.57.194

Studie, 1936
tužka, tuš, papír, 31x21,5 cm
Muzeum města Brna, inv.č. 57.195

Senoseč, nedat.
tužka, papír, 30,2x22,1 cm
Národní galerie v Praze, inv.č. K 39.238

Rodina, nedat.
oboustranná kresba, tužka, karton, 13,6x20,5 cm
Národní galerie v Praze, inv.č. K 34.863

Zátiší s hruškami, nedat.
pero, tuš, nažloutlý papír, 23,1x29 cm
Národní galerie v Praze, inv.č. K 40.095

Zátiší s lahví a hroznem, nedat.
barevné tužky, papír, 33,8x21 cm
Národní galerie v Praze, inv.č. K 34.862
Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO