Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

FELIX JENEWEIN 1857-1905
studie ze sbírek GFJ

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 01.07. - 26.09.2004

Tato kulturní akce se koná za finančního přispění Ministerstva kultury České republiky a Středočeského kraje

Tato kulturní akce se koná za finančního přispění Ministerstva kultury České republiky a Středočeského kraje.

FELIX JENEWEIN (1857-1905) významný kutnohorský rodák, studoval malířství v Praze v letech 1873 - 1879 na pražské akademii u Jana Swertse, v letech 1879 - 1880 u profesora Josefa Trenkwalda ve Vídni. Jenewein, malíř figurálních historických a náboženských výjevů, příslušník, tzv. generace Národního divadla, navazoval svou vypjatou náboženskou malbou na příklad prerafaelistů a nazarénů. Jenewein je jednou z pozoruhodných postav českého malířství přelomu 19. a 20. století označovaného též jako "fin de siécle".

V roce 1941 paní Marie Jeneweinová, vdova po Jeneweinovi, odkázala městu Kutné Hoře uměleckou pozůstalost po svém muži. Kutná Hora se tak stala vlastníkem zcela výjimečného souboru téměř 200 Jeneweinových prací obsahujícího ranné kresby, ale i studie, včetně některých definitiv z vrcholného období autorovy tvorby, tj. kolem roku 1900. Patří mezi ně například studie k Dopoledni Velkého pátku (1894), část cyklu Jidáš Iškariotský (1897), část cyklu Mor (1900), studie ke Stěhování Židů (1904), kresby pro nástěnné malby v kostele U sv.rodiny ve Vídni-Ottakringu a mnoho dalších. Sbírka je i nadále průběžně rozšiřována o nové přírůstky.

Každoročně vystavovaná část Jeneweinova sbírkového fondu ve správě Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory je sestavena vždy tak, aby dokumentovala celý průřez autorovy tvorby. V letošním roce je veřejnosti z Jeneweinova díla zpřístupněno 43 méně známých kresebných studií (včetně několika definitiv), jejichž časový původ je vymezen lety 1875-1904.

VU 578 G, Poprsí Krista, 1889-1895  VU 046 J, Pohřeb p.Marie, studie apoštolů, 1903-1904, uhel křída 43x40  VU 023 J, Sv.Petr, uhel, pero, 52x30cm

VU 016 J  VU 008 J Pohřeb sebevraha, uhel, křída na pap., 55x68cm.jpg

 

Seznam vystavených exponátů

Položení základního kamene University v Krakově, (1875)
kresba perem na papíře, 37,3x50,5 cm, sign., inv.č. VU 70/J

Smrt Panny Orleánské, (1875)
perokresba na papíře, 17x34 cm, nesign., inv.č. VU 73/J

Rudolf Habsburský slyší proroctví poustevníka, (1875)
perokresba na papíře, 17,8x35 cm, nesign., inv.č. VU 74/J

Pohřeb sebevraha, (1877)
kresba perem na papíře, 49x42 cm, nesign., inv.č.VU 78/J

Světec. Rozjímání před křížem a vidění v oblacích, (1877)
kresba perem na papíře, 32x47 cm, nesign., inv.č. VU 86/J

Karel IV. předává Zlatou bulu, (1878)
kresba perem na papíře, 24x36 cm, nesign., inv.č. VU 174/J

Píseň pastýřská, 1880
kresba tuší a perem na papíře, 53,8x41 cm, sign. vpravo dole JENEWEIN, inv.č. VU 66/J

Martin Luther před rozhodnutím, (1885)
kvaš na papíře, 32x46 cm, nesign., Inv.č. VU 24/J

Slovanská duma, (1885)
kolorovaná perokresba na papíře, 40x55 cm, nesign., inv. č. VU 31/J

Vězeň v žaláři, 1885
kresba křídou, perem, kvaš na papíře, 42x39 cm, sign., dat., inv.č. VU 131/J

Korunovace krále Vratislav I. p. 1086, 1886
kresba perem, běloba, škrábací technika, rastrovací papír, 29x20 cm, sign., dat., inv.č. VU 138/J

Klečící jinoch, (kolem 1887)
kresba perem kolorovaná akvarelem, papír, 21x23 cm, nesign., inv.č. VU 132/J

Kázání na hoře. Studie Krista, (1889)
kresba uhlem a křídou na papíře, 44x34 cm, nesign., inv.č. VU 21/J

Kázání na hoře. Studie apoštolů, (1889)
kresba křídou, uhlem a tužkou na papíře, 34,5x41 cm, nesign., inv.č. VU 22/J

Studie sv. Petra a pastýře, (1889)
kresba uhlem a perem na papíře, 30x52 cm, nesign., inv.č. VU 23/J

Poprsí Krista, (1889-1895)
kresba uhlem a běloba na hnědém papíře, 66x51,2cm, sign., nedat, inv.č. VU 578/G

Pastýř. Figurální studie, (1895)
kresba tužkou a uhlem, 36x43 cm, nesign., inv.č. VU 17/J

Studie k Moru, (1898)
kresba perem, uhlem, tuší na papíře , 46x30 cm, nesign., inv.č. VU 10/J

Zvěstování pastýřům, (1899)
kresba uhlem a perem, 34x45 cm, nesign., inv.č. VU 3/J

Panna Marie pod křížem. Studie, (1899)
kresba uhlem na papíře, 45,5x53,5 cm, nesign., inv.č. VU 64/J

Konec světa. Studie, (kolem 1900)
kresba tužkou na papíře, 33,4x16 cm, nesign., inv.č. VU 82/J

Pohřeb sebevraha. Studie, (1901)
kresba uhlem a křídou, 67x55 cm, nesign., inv.č. VU 8/J

Dravec. Studie, (1902)
kresba tužkou na papíře, 11,5x26,5 cm, nesign., inv.č. VU 148/J

Pohřeb Panny Marie. Studie anděla, (1903-1904)
kresba tužkou na papíře, 23,5x29 cm, nesign., inv.č. VU 27/J

Pohřeb Panny Marie, (1903-1904)
kresba perem na papíře, 20x10,5 cm, nesign., inv.č. VU 81/J

Pohřeb Panny Marie. Studie, (1903-1904)
kresba perem na papíře, 21,5x11,5 cm, nesign., VU 80/d/J

Pohřeb Panny Marie. Studie apoštolů, (1903-1904)
kresba uhlem na papíře, 43x40 cm, nesign., inv.č. VU 46/J

Pohřeb Panny Marie. Studie, (1903-1904)
kresba tužkou na papíře, 15,5x9 cm, nesign., inv.č. VU 154/J

Svatý Filip. Studie k Rodokmenu, (1904)
kresba perem a tužkou na papíře, 11x10,7 cm, nesign., inv.č. VU 83/J

Svatý Josef. Studie k Rodokmenu, (1904)
kresba uhlem, křídou na papíře, 43x36 cm, nesign., inv.č. VU 48/J

Sv. Jakub. Studie k Rodokmenu, (1904)
kresba křídou, uhlem a tužkou na papíře, 42,5x50 cm, nesign. , inv.č.VU 49/J

Sv. Bartoloměj. Studie k Rodokmenu, (1904)
kresba perem, křídou a uhlem na papíře, 34x36 cm, nesign., inv.č. VU 35/J

Svatý Bartoloměj. Studie k Rodokmenu, (1904)
lavírovaná kresba tuší na papíře, 62x49,5 cm, nesign., inv.č. VU 56/J

Evangelista Jan. Studie k Rodokmenu, (1904)
kresba lavírovaná perem a tuší na papíře, 63x49 cm, nesign. , inv.č VU 57/J

Evangelista Jan. Studie k Rodokmenu, (1904)
kresba perem na papíře, 14x21 cm, nesign., VU 152/J

Rodokmen. Studie světce se vztyčenýma rukama, (1904)
kresba tužkou na papíře, 18x11,5 cm, nesign. , inv.č VU 115/J

Havran, (1904)
kresba tužkou na papíře, 15x20,5 cm, nesign., inv.č.VU 109/J

Šalamoun. Studie, (1904)
kresba tužkou na papíře, 7,5x12 cm, nesign., inv.č. VU 157/J

Stěhování židů. Studie, (1904)
kresba tužkou a bělobou na papíře, 30x51 cm, nesign., inv.č VU 25/J

Amorek. Studie ke kresbě Čím více kolébek, tím více rakví, (1904-1905)
kresba uhlem na papíře, 26x37,5 cm, nesign., inv.č. VU 14/J

Smutek, nedat.
kresba perem na papíře, 21x34 cm, nesign., inv.č. VU 54/J

Studie rukou, nedat.
kresba perem a tužkou na papíře, 19,5x15,5 cm, nesign., inv.č. VU 80/g/J

Jan Žižka. Studie, (triptych), nedat.
kresba tužkou na papíře, 12,5x31 cm, nesign., inv.č.VU 114/J

Studie apoštolů, nedat.
kresba perem na papíře, 20x10,5 cm, nesign. , inv.č VU 80/c/J

Pohřeb Panny Marie. Studie apoštolů nesoucích rakev, (1903-1904)
kresba tužkou na papíře, 26x35 cm, nesign., nedat. , inv.č VU 172/J

Studie ke Kázání na hoře, (1889)
kresba křídou na papíře ,32x25 cm, nesign., nedat., inv.č VU 95/J

Figurální studie, nedat.
kresba uhlem a křídou na papíře, 25x32 cm, nesign., inv.č VU 53/J

Studie ruky, nedat.
kresba křídou, uhl.,tužkou, 22x15 cm, nesign., nedat., inv.č. VU 11/J

Studie pravé ruky, nedat.
kresba křídou na papíře, 15x22 cm, nesign., inv.č VU 142/J

Studie nohou a lokte, nedat.
kresba křídou na papíře, 15x23 cm, nesign., inv.č VU 101/J

Náčrtník F. Jeneweina. Studie nářadí (dláto, hoblík, pila), nedat.
kresba tužkou na pausáku, 25x10, nesign., inv.č VU 117/a/J

Kůň. Studie, nedat.
kresba perem na pausáku, 17x16 cm, nesign., inv.č VU 168/J

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO