Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

JAN KONŮPEK (1883-1950), grafické dílo, ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 03. 07. - 14. 09. 2003

Jan Konůpek patří k umělcům, jejichž tvorba vzešla ze symbolismu přelomu 19. a 20. století.V roce 1910 se stal spolu s Josefem Váchalem, Františkem Koblihou, Emilem Pacovským a Janem Zrzavým spoluzakladatelem Uměleckého sdružení Sursum. Velmi rozsáhlé grafické a ilustrátorské dílo Jana Konůpka tvoří výrazný vklad do problematiky českého pozdního symbolismu, jemuž se právě grafika stala hlavním výrazovým prostředkem. Právě grafika Konůpkovi umožnila využít zvláštní imaginace a některých výrazně osobních podnětů, zahrnujících četné evropské výtvarné, literární, filozofické a náboženské impulzy. Zabýval se křesťanskou mystikou, byl obeznámen s různými náboženskými a myšlenkovými systémy, včetně buddhismu.
Zprvu byla oceňována zejména Konůpkova raná tvorba z rozmezí let 1907-1914. Pozdější Konůpkův postoj umělce -mystika se již zdál být stranou aktuálního uměleckého i společenského vývoje. Jeho spirituální umění však vyzrálo v hodnoty, které jsou v mnohém překvapivě blízké, kromě přátel ze skupiny Sursum, zejména ve stejném roce narozenému Františku Drtikolovi (1883-1961), ale i některým pozdějším uměleckým postojům, u nichž je též výchozí myšlenkou celostní chápání života a jeho duchovní rozměr ( Václav Boštík, Karel Malich, Vladimír Hanuš a další).
Základ vystaveného souboru tvoří sbírky VČG v Pardubicích, rozšířené o některá díla zapůjčená z Galerie moderního umění v Hradci Králové a ze soukromé sbírky.

Vít Bouček

1943 Vědomí o vědomí lept 1943 Absolutní paradox. Kiergegard lept 1938 Mladoboleslavský sen lept 1921 Dante s Vergiliem ... lept 1912 Křest v Jordánu lept

Životopisný přehled

1883

Narozen 10. října v Mladé Boleslavi. Otec Jan Konůpek působil jako gymnasiální profesor (klasická filologie).

1884

Rodina se stěhuje do Nového Bydžova, kde Konůpek žije do svých patnácti let. Vzpomínky na krajinu a mládí strávené v romantickém prostředí Mladé Boleslavi a Nového Bydžova oživují v Konůpkových grafických cyklech Západočeský barok (1918) a Plaský klášter (1920).

1885

Rodina se přesídluje do Prahy, kde Konůpek studuje gymnasium. Navštěvuje výstavy v Rudolfinu, u Topiče, v Mánesu. Je ovlivněn symbolistickou a dekadentní literaturou, sleduje časopisy Moderní Revui, Nivu, Rozhledy, Nový kult.

1903-1906

Studuje architekturu na České technice v Praze. Seznamuje se s Vlastislavem Hofmanem, Pavlem Janákem a V.V.Štechem. Maluje a kreslí staropražské motivy.

1906-1908

Studuje malbu na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Maxe Pirnera. Pro nedostatek možností volné práce soustřeďuje svůj zájem ke studiu grafických technik, zejména leptu, u mědirytce a tiskaře Alessandra de Pian. Věnuje se typografickým úpravám, ilustraci a grafické práci. Jeho tvorba vychází z ornamentální stylizace secese. Podílí se na založení družstva Artěl. Seznamuje se s malířem a redaktorem symbolicko-esoterické revue Meditace Emilem Pacovským. Vedle výtvarné práce zde publikuje i své kritické stati a úvahy.

1910

Spolu s Emilem Pacovským, Františkem Koblihou, Josefem Váchalem a Janem Zrzavým zakládají Umělecké sdružení Sursum. První výstava sdružení se uskutečňuje v Brně. Vznikají první Konůpkovy grafiky ovlivněné kubismem a expresionismem. Po složení státní zkoušky získává Konůpek místo profesora kreslení na průmyslové škole v Plzni. Setrvá zde 13 let. Seznamuje se s litomyšlským sběratelem Josefem Portmanem, s nímž spolupracuje do konce života.

1911

Zúčastňuje se druhé výstavy Sursa v Obecním domě v Praze. S Emilem Pacovským a Antonínem Dolenským zakládají grafickou revui Veraikon. Konůpek se stává jejím výtvarným redaktorem .

1916

Žení se s Marií Dadákovou.

1917

Počátek spolupráce s Aloisem Dykem, nakladatelem Emporia. V 1. svazku Emporia vychází Konůpkův cyklus Hamlet. Konůpek se podílí na založení S.Č.U.G. Hollar.

1919

Narození syna Jiřího (1919-1968).

1923

Stěhuje se do Prahy, kde se stává profesorem na státní grafické škole v Praze na Smíchově. Působí zde do roku 1932.

1926

Cesta do Francie.

1931

Seznamuje se s nakladatelem Jaroslavem Pickou. Ovlivněn vývojem moderního umění aplikuje ve své tvorbě některé výrazové prostředky abstrakce, artificialismu a surrealismu.

1932

Stěhuje se s rodinou do vily ve Střešovicích.

1938

Vážně nemocen. Tíživá válečná atmosféra se odráží v kresbách a grafických listech s motivy apokalyptických andělů.

1945

Umírá manželka Marie.

1949

Zhoršení zdravotního stavu. Konůpek přestává pracovat, je hospitalizován a později je převezen do útulku Milosrdných bratří v Novém Městě nad Metují.

1950

12. března v Novém Městě nad Metují umírá.

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO