Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

VSTUP VOLNÝ, výstava dětského výtvarného projevu žáků a studentů kutnohorských škol

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 17. 12. - 16. 03. 2003

Na přelomu roku 1997 a 1998 Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory uspořádala výstavu dětského výtvarného projevu žáků kutnohorských základních škol "ČÁRY A BARVY NA PAPÍŘE", formát A4. Nestalo by se tak, kdybychom se nesetkali s aktivní pomocí při realizaci výstavy ze strany všech vyučujících výtvarného oboru a estetické výchovy na příslušných základních školách.
Po čtyřech letech výstavní prostor galerie uvolňujeme znovu dětskému výtvarnému projevu, ale tentokrát bez jakéhokoliv omezení vystavených prací a nyní i za účasti kutnohorských středních škol. Statistika návštěvnosti vypovídá o tom, že výchovně vzdělávací funkce galerie je naplňována především díky zájmu výtvarných pedagogů, kteří využívají pravidelně nabídky dramaturgie výstavní činnosti GFJ.
Výtvarné umění představuje zvláštní způsob poznání skutečnosti, k jeho plnohodnotnému vnímání je třeba mít vedle konkrétních představ o umění i určité vědomosti. Řečené představy či vědomosti nenabýváme náhodně, ale výhradně stálým stykem s uměním. Dobrým prostředkem je i vlastní výtvarná praxe. Pozoruhodně pozitivní kultivační schopnosti výtvarného umění byly chápány již v antickém světě. Výuka kreslení byla zavedena Aristotelem do systému výchovy pro rozvoj pozorovacích schopností, závislých na schopnosti zobrazování světa. Smysl výtvarné práce pro všeobecné vzdělání postupně upadal a nové pozornosti se mu dostalo až s příchodem humanismu. V českých zemích jsme se dočkali zařazení povinné výuky kreslení až v období josefínských reforem.
Co k tomu říci dnes? Je prostě asi třeba stále připomínat, jak důležité je rozvíjení fantazie a estetického cítění, co tyto schopnosti pro nás znamenají, jak jsou určující pro jakékoliv tvůrčí myšlení, konečně tedy jaký je jejich význam v každodenním životě i v pracovním procesu.
Od Nového roku se Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory stala rozhodnutím zastupitelstva města samostatnou příspěvkovou organizací a získala právní formu obvyklou u všech stávajících galerijních institucí na území České republiky. Věříme, že k tomuto rozhodnutí představitelů města přispěl i fakt, že právě žáci a studenti kutnohorských škol navštěvují v průběhu školního roku naše výstavy (a mnozí z nich i v mimoškolním čase nebo v období prázdnin). Náš dík, patří tedy všem našim mladým návštěvníkům i jejich pedagogům, patří všem, kdo chápou výtvarné umění jako pevnou součást kultury.
Nyní již k samotné výstavě. Stejně jako před čtyřmi lety jsme se i nyní setkali s velmi živým ohlasem ze strany těch, kdo výtvarnému oboru v Kutné Hoře vyučují. Každá ze zúčastněných škol nás obeslala 10 pracemi, při deseti zúčastněných školách jsme tedy měli možnost vybírat ze stovky prací. I když se zdá, že to není mnoho, z prostorových důvodů jsme prostě nemohli všechny kresby a malby vystavit.
Tato výstava je jakýmsi experimentem. Pro žáky a studenty je možností seznámit se s "druhou stranou mince". Je možné, že příležitost vystavit své práce v prostorách určených vážnému umění, je přiměje k pocitům (snad i určité zodpovědnosti), jaké zažívá každý autor či umělec při veřejné prezentaci svého díla.
Víme, že experimentální teorie, státoprávní otázky, nebo nová forma galerie děti - žáky a studenty, nenadchnou. Co snad je přiměje k projevům nadšení, nebo alespoň některé z nich, je fakt, že jsme se přidrželi tradice a devíti oceněným pracím jsme udělili Cenu Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory.

Kategorie A:

A - 1.cena  A - 2.cena  A - 3.cena

 

Kategorie B:

B - 1.cena  B - 2.cena  B - 3.cena

 

Kategorie C:

C - 1.cena  C - 2.cena  C - 3.cena

 

CENA GALERIE FELIXE JENEWEINA MĚSTA KUTNÉ HORY
výtvarný projev žáků a studentů kutnohorských škol

kategorie 1.-4.stupeň (A)
1.místo: Roman Pálek (8let), ZŠ Kamenná stezka
Výr, uhel na papíře

2.místo: Adam Dizón (9 let), ZŠ Masarykova
Ponorka, barevné tuhy, akvarel, koláž

3.místo: Lucie Beranová (9 let), ZŠ Kaňk
Miska s ovocem, akvarel

kategorie 5.-8.stupeň (B)
1.místo: P.Mašínová (12let), A.Jílková (12 let), ZUŠ
Šlehač, uhel na papíře

2.místo: Anežka Havlíková (12 let), ZUŠ
Kaple Nejsvětějšího Srdce Páně - Voršilský klášter, tempera

3.místo: Barbora Kafková (12let), ZUŠ
Libušina ulice, barevný linoryt

kategorie střední školy (C)
1.místo: Dorota Eliášová (18let), Církevní gymnázium Sv.Voršily
Housle, kresba tuší

2.místo: Veronika Jankulíková (16let), Gymnázium J.Ortena
Eva Lázničková (16let), Gymnázium J.Ortena
Veronika Husová (16let), Gymnázium J.Ortena
Šnek, kombinovaná technika

3.místo: Tomáš Morysek (15 let), Gymnázium J.Ortena
Drak, linoryt

S P O N Z O Ř I

LEPOR STUDIO
PAPÍRNICTVÍ BAREŠOVÁ
KNIHKUPECTVÍ U STŘÍBRNÉHO GROŠE
ELEKTRO DOSPIVA
CUKRÁRNA U KRABA
GRAFIA GRYČ
STUDIO DVOŘÁK
ELEKTRO ŤOUPALÍK

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO