Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

KAREL ČAPEK, fotograf

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 09. 02. - 25. 03. 2001


Karel Čapek- fotografieSpisovatel, dramatik, básník, překladatel, kritik,novinář, filozof a estetik Karel Čapek od roku 1930 fotografoval. Fotografickému procesu, včetně zvětšování, se věnoval intenzívně dva roky. Díky knize Dášeňka čili Život štěněte se stal na veřejnosti tehdy nejznámějším českým fotoamatérem. V jeho cestě za vlastním snímkem stála na předním místě touha osvojit si základy procesu, pochopit, proč se lidé fotografováním zabývají, a toto své poznání zaznamenat.
Kultivované Čapkovo oko si bystře osvojilo základy fotografického vidění a Čapek dokázal fotograficky vidět a vnímat. Jako vysoce inteligentní a citlivý člověk vytvořil i snímky, které můžeme pokládat za mimořádné. Některé ze záběrů z ciziny zajímavě korespondují se spisovatelovými kresbami. K většině dochovaných fotografií použil dvouokou zrcadlovku Rolleiflex na svitkový film formátu 6x6 cm. Své negativy třídil do tematických celků s názvy: Portréty, T.G.M., Osobní, Zátiší, Zvířata, Květiny, Zahrada, Slovensko, Cesty, Typy, Architektura, Krajiny. Čapkovy originální zvětšeniny se na této výstavě v uceleném souboru představily vůbec poprvé.

Datování jednotlivých souborů:

Zátiší
Většina snímků zátiší pochází z jara a léta 1930, menší část z let 1931-32.

Zahrádka a rostliny
Motivy z rostlinné říše zajímaly Karla Čapka po celou dobu aktivní fotografické záliby, to je v letech 1930-32. Některé snímky zřejmě pocházejí i z pozdější doby, kdy už fotografoval jen nárazově.

Psi a jiná domácí zvířata
Dášeňku a její matku Iris Čapek fotografoval na jaře 1932, jiná domácí i divoká zvířata již dříve. Kniha o Dášeňce poprvé vyšla před Vánoci 1932.

Osobnosti
Snímky českých osobností vesměs pocházejí z roku 1930, snímky cizinců z června 1931.

Orava
Většina snímků z Oravy pochází ze srpna 1930

Cesty do Holandska a na sever
Snímky z Holandska pocházejí z června 1931, ze Skandinávie z července 1936.

Autor výstavy a doprovodné publikace:
Pavel Scheufler

Zvětšeniny z originálních negativů:
Ivan Lutterer

Pavel Scheufler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO